خرید بازی با دستور رحیمی گراني گوشت پايان يافت!!

با دستور “محمدرضا رحيمي “‌ معاون اول رييس جمهوري ، استاندار سيستان و بلوچستان مسئول تصميم گيري واردات دام زنده از بازارچه هاي مرزي و انتقال دام و گوشت گرم از اين استان به ساير نقاط کشور شد.    به گزارش ايرنا ، درپي افزايش قيمت گوشت قرمز درتهران و برخي شهرها و کافي نبودن کشتار داخلي براي تامين نياز هموطنان و همچنين بحث هاي طولاني در مورد راهکارهاي مقابله با اين کمبود، در نهايت معاون اول رييس جمهوري اختيار جديدي را به استاندار سيستان و بلوچستان براي حل اين مشکل تفويض کرد.براين اساس ،‌ازاين پس کمبود هاي داخلي مواد پروتئيني مي تواند از طريق واردات دام زنده و انتقال آن به صورت گرم يا زنده به ساير استانها از جمله تهران امکان پذير شود.فعالان بازار مواد پروتئيني معتقدند: اين راهکار تاثير اساسي براي کاهش قيمت گوشت در شهرهايي همچون تهران دارد که به علت ممنوعيت هاي اعمال شده از سوي سازمان دامپزشکي در هفته هاي اخير به سمت بحران مي رفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی