خرید بازی بحران برج جهان‌نما، اين بار در يزد

احداث ساختمان كتابخانه مركزي يزد كه خارج از ضوابط ساخت‌وساز بافت تاريخي ساخته شده بود بعد از 13 سال توقف دوباره از سر گرفته شده اين در حالي است كه ارتفاع اين ساختمان تهديدي براي ثبت بافت تاريخي يزد در فهرست آثار جهاني يونسكو است. بافت تاريخي 743 هكتاري يزد عنوانهاي مهمي را در پرونده خود دارد كه از آن جمله مي‌توان به «بزرگ‌ترين بافت خشتي دنيا»، «اولين شهر خشت خام جهان» و «دست نخورده ترين بافت تاريخي كشور» اشاره كرد. بافت تاريخي يزد با شماره 15000 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.14سال پيش طرح ايجاد كتابخانه مركزي واقع در بلوار بسيج شهر يزد مطرح شد. بناي اين كتابخانه تا آنجا پيش رفت كه ارتفاعش از بافت تاريخي يزد بيشتر شد. اين در حالي بود كه سازمان ميراث فرهنگي در واكنشي ديرهنگام خواستار كاسته شدن 9 متر از ارتفاع ساختمان كتابخانه مركزي يزد شد كه هيچگاه به نتيجه نرسيده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی