خرید بازی درج قیمت آزاد برق در قبوض

معاون توانیر از ماجرای درج قیمت آزاد برق در قبوض مشترکان گفت و با بیان اینکه قیمت تمام شده برق بدون محاسبه سوخت 430 ریال است.
به گزارش مهر، غلامرضا خوش خلق گفت: برق مشترکان پرمصرف که در ساعات پیک بالاتر از حد مجاز مصرف کنند، قطع می‌شود.
 
وی افزود: در تابستان الگوی مصرف برق برای مشترکان خانگی در مناطق عادی، 300 کیلووات ساعت در ماه است. در این میان، برخی از خانوارهای دهک دهم جامعه که 10 درصد از مشترکان شبکه برق کشور را تشکیل داده و 30 درصد مصرف خانگی را به خود اختصاص می‌دهند، بسیار بالاتر از الگو مصرف می‌کنند و جزء مشترکان پرمصرف خانگی قرار می گیرند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی