خرید بازی دستگيري عامل 2 جنايت در شمال

مرد بدبين كه در جنايتي هولناك همسر و خواهرزاده‌اش را به قتل رسانده و گريخته بود، با رديابي‌هاي كارآگاهان پليس بابل دستگير شد.به گزارش خبرنگار ما، سحرگاه چهارشنبه- 19خرداد- خبر اين جنايت به كارآگاهان پليس شهرستان بابل رسيد. مأموران نيز با حضور در محل مورد نظر، با اجساد «رقيه» و «سيف» كه هدف گلوله قرار گرفته بودند، روبه‌رو شدند.از آنجا كه همسر «رقيه» همزمان با اين جنايت ناپديد شده بود، كارآگاهان به تعقيب وي پرداخته و دستگيري او را در دستور كار قرار دادند تا اين كه پس از تجسس‌هاي گسترده، «خسرو»- متهم فراري- در بابل شناسايي و دستگير شد و در بازجويي‌ها نيز به قتل همسر و خواهرزاده‌اش اعتراف كرد: «مدت‌ها بود كه به همسر و خواهرزاده‌ام سوءظن داشتم. تصور اين كه آنها با هم ارتباط پنهاني دارند، آزارم مي‌داد. شب حادثه اين افكار دوباره به سراغم آمده بود كه براي رهايي از اين وضع، نقشه قتل همسر و خواهرزاده‌ام را طراحي كردم. ابتدا به خانه خواهرزاده‌ام- مقابل خانه- رفته و او را با شليك گلوله‌اي كشتم. بعد هم همسرم را در خواب با گلوله كشته و فرار كردم.»متهم پس از بازسازي صحنه دو جنايت، با قرار قانوني روانه زندان شد. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی