خرید بازی دستگیری یکی از عاملین قاچاق کریستال

واحد مرکزی خبر: یکی از عوامل اصلی قاچاق کریستال به کشور امروز در مرز تایباد در دام ماموران پلیس مرزی گرفتار شد. فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی اعلام کرد: این فرد که به همراه گروهی از سوداگران مرگ به صورت غیر قانونی در حال ورود به خاک کشورمان بود در درگیری با تیم های اطلاعاتی و عملیاتی هنگ مرزی تایباد دستگیر شد.در این عملیات 73 کیلو و 600 گرم کریستال از این قاچاقچی به دست آمد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی