خرید بازی زنان، 51 درصد متقاضيان کار در كشور

مشاور وزير کشور و مديرکل امور بانوان وزارت کشور 51 درصد متقاضيان کار در كشور را مربوط به زنان دانست و گفت: اشتغال زنان بايد به گونه اي طراحي شود که آنان زندگي تلاطم نداشته و از امنيت برخوردار باشد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه چهارمحال و بختياري – حاج عباس قلي در ديدار با نخبگان خانواده را بهترين نهاد براي راهنمايي جوانان بيان و اظهار كرد از ابتداي انقلاب، دشمن دين زدايي را همواره در برنامه هاي خود داشته و در اين برنامه از زنان به عنوان ابزار استفاده کرده است .وي تصريح کرد: دوره هاي گذشته ديدگاه هاي جنسيتي به گونه اي جلوه کرده بود که زنان تصور مي کردند که بايد در همين ديدگاه پيش روند اين در حالي است که زنان بايد با توجه به اسلام بر اساس يک الگو و به دور از افراط و تفريط ، مسئوليت هاي خود را اولويت بندي کنند.حاج عباس قلي با بيان اينکه تساوي حقوق زن و مرد در همه موارد با نگاه اسلام مغايرت دارد، خاطر نشان کرد: اين که در همه موارد زن و مرد بايد مانند هم باشند عدالت نيست، بلکه عدالت بايد به گونه اي ديگر و با حفظ حقوق زنان اجرا شود.وي اظهار داشت: بزرگترين مرجع قدرت مسلمانان مطالبه گري از دنياست چرا که داراي فرهنگ ديني و اسلامي ويژه بوده و جايگاه ويژه اي براي زنان قائل است.حاج عباس قلي ادامه داد: بعد از ديدگاه جنسيتي ، دشمنان توطئه فروپاشي خانواده ها را طراحي کردند بنابراين به دليل شرايط امروز جامعه بايد به ضرورت خانواده و اهميت آن بيشتر توجه شود تا خانواده ايراني به عنوان الگوي اسلامي به دنيا ارائه شود .به گفته وي، هرچند در حوزه خانواده حلقه هاي مفقوده وجود دارد اما بايد با شناسايي ، سازماندهي و هدايت در اين زمينه ساماندهي شوند .حاج عباس قلي تصريح کرد : اکنون دفتر امور بانوان وزارت کشور اولويت خود را در هفت محور محتوايي که به صورت طرح ملي اجرا خواهد شد و دو محور برنامه مديريتي قرار داده است .وي با بيان اين که 80 درصد تلاش دولت نهم و دهم پيشبرد و حل مسائل مربوط به جوانان است افزود : برنامه ريزي براي قبل زمان و بعد از ازدواج و پرداختن به مسائل اشتغال و مسکن جوانان براي پايداري ازدواج و فرهنگ اسلامي ازدواج بسيار موثر است .حاج عباس قلي خاطر نشان کرد : پايداري ازدواج امر مهمي است بنابراين چنانچه ازدواج بر اساس اسلام شکل بگيرد بسياري از مشکلات حل و طلاق نيز اتفاق نخواهد افتاد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی