خرید بازی زندگی آنلاین کودکان در معرض مفاهیم نامناسب

مطالعات نشان داده اند 45 درصد از خانواده ها به دلیل اینکه کودکانشان خواستار مداخله پدر و مادر در زندگی آنلاین آنها شده اند از قرارگیری فرزندانشان در معرض مفاهیم نامناسب آگاه بوده اند.مهر نوشت:تحقیقات سالانه “گزارش خانوادگی نورتون” که توسط شرکت ایمنی نورتون انجام می گیرد نشان میدهد کودکان و نوجوانان در جهان مجازی اینترنت به شدت در معرض مفاهیم غیر اخلاقی، خشن و ناخوشایند قرار دارند. این تحقیقات  روی عادات و رفتارهای آنلاین دو هزار و 800 کودک و بیش از هفت هزار نوجوان در سرتاسر جهان انجام گرفته و نشان میدهد از هر 10 کودک 6 کودک در زندگی آنلاین خود تجربیات ناخوشایندی را تجربه کرده است. در این مطالعه مشخص شد کودکان به صورت میانگین در هفته 24 ساعت را در اینترنت به سر می برند در حالیکه بیش از نیمی از کودکان مورد مطالعه اعلام کرده اند در حین جستجو در اینترنت در معرض مفاهیم نامناسب قرار گرفته اند و یا برای ملاقات با فردی از فضای مجازی در زندگی واقعی ترغیب شده اند.یک پنجم کودکان از انجام یکی از کارهایی که به صورت آنلاین انجام داده اند اعلام پشیمانی کردند در حالی که 39 درصد از نوجوانان می گویند تجربیات منفی در اینترنت آنها را خشمگین می کند. در حدود دو سوم نیز از این تجربیات احساس بدی داشته و نگران، هراسیده و ناراحت شده اند.همچنین این مطالعات نشان داده اند 45 درصد از خانواده ها به دلیل اینکه کودکانشان خواستار مداخله پدر و مادر در زندگی آنلاین آنها شده اند از قرارگیری فرزندانشان در معرض مفاهیم نامناسب آگاه بوده اند. به گفته “آن کولیر” مدیر سازمان ایمنی شبکه ConnectSafely که در انجام این مطالعات با شرکت نورتون همکاری داشته است این گزارش نگاهی گذرا بر زندگی آنلاین جوانان و نوجوانان کشورهای مختلف به زبان خود آنها است.وی می گوید: “این گزارش نه تنها نشان می دهد موضوعات ایمنی و امنیتی برای والدین سرتاسر جهان وجود دارد بلکه می تواند دیدگاهها و اطلاعات مفیدی را برای بهبود دادن توانایی خانواده ها در کمک به استفاده ایمن فرزندانشان از اینترنت و حفظ ارتباط خانواده ها با اینترنت و تکنولوژیهای روز را فراهم آورد.”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی