خرید بازی سمتهای جدید دولتی بهمنی و بهبهانی

با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد و تائید رئیس جمهور، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری به ترتیب به عضویت هیئت مدیره مناطق آزاد کیش و چابهار درآمدند.به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و ابلاغ دولت، حمید بهبهانی ( وزیر راه و ترابری ) به مت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره منطقه آزاد چابهار تعیین شد.همچنین براساس این تصمیم، محمود بهمنی ( رئیس کل بانک مرکزی ) نیز برای مدت سه سال به عضویت هیئت مدیره منطقه آزاد کیش درآمد.وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با عضویت سید رضا موسوی در هیئت مدیره منطقه آزاد قشم برای مدت سه سال هم موافقت کردند.در همین حال، روح الله قهرمانی چابک ( استاندار گیلان )، عطاءاله صدر ( مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی) و بابک افقهی (رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران) برای مدت سه سال عضو هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی انتخاب شدند.این تصویب نامه در ماه جاری به تائید رئیس جمهوری رسیده و سپس با امضای معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی