خرید بازی ضرب و شتم خبرنگار‌ توسط محافظان مقام دولتی

سايت خبرنامه دانشجویان ایران، خبر داده كه در سفرهاي هیات دولت به استان چهارمحال و بختیاری یک خبرنگار زن مورد حمله و ضرب و شتم محافظان يك مسئول دولتي معاون قرار گرفت. برخورد محافظان با خبرنگار زن به حدی زننده بود که سایر خبرنگاران تصمیم گرفتند از پوشش خبری سفر اين مسئول خودداری کنند.سرانجام با وساطت استاندار چهارمحال و بختیاری خبرنگاران به کار خود ادامه دادند. استاندار به خبرنگاران قول داد که این مسئله را پیگیری کند. نام خبرنگار زن و روزنامه ای که او را برای تهیه گزارش اعزام کرده بود، اعلام نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی