خرید بازی مصوبات جلسه استاني هيات دولت در شهرکرد

معاون‌ اول رييس‌جمهور با بيان اينكه دولت نسبت به اجراي تمام مصوبات سفرهاي استاني دور اول و دوم متعهد است، گفت: تلاقي مصوبات سفرهاي قبلي با سفرهاي اخير به معني انجام نشدن آنها نيست و دولت مصمم است تمام مصوبات را به اجرا برساند.به گزارش ايلنا ،محمدرضا رحيمي در جريان سفر استاني هيأت دولت به چهارمحال و بختياري پس از برگزاري جلسه استاني هيأت دولت در نشست خبري گفت: يكي از مشكلات مردم استان چهارمحال و بختياري و بويژه پدر و مادران در اين استان نگراني در خصوص اشتغال فرزندانشان است و با توجه به اهتمام دولت براي ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن بيكاري نرخ بيكاري در پايان دولت دهم به ميزان فراواني كاهش پيدا خواهد كرد.معاون‌ اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به اينكه طول باند فرودگاه شهركرد بايد افزايش پيدا كند، اظهار داشت: دولت قصد دارد ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعداد پروازهاي اين فرودگاه افزايش پيدا كرده و هواپيماهاي بزرگ نيز در اين فرودگاه بنشينند.رحيمي همچنين در ادامه به تشريح اهم مصوبات جلسه استاني هيأت دولت پرداخت كه بخشي از مهمترين آنها به شرح ذيل است:طرح‌ها و برنامه‌هاي کلي فرهنگيمبلغ 1750 ميليارد ريال طي پنج سال به صورت هزينه‌اي و عمراني علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوبِ ساليانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان چهارمحال و بختياري در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قرار مي‌گيرد تا حسب مورد با رعايت عدالت، ظرفيت‌ها و نيازها پس از تاييد کميسيون فرهنگي هيئت دولت براي مصارف زير هزينه شود:1. ارتقاء فرهنگ عمومي و توسعه كمي و كيفي فعاليت‌ها و فضاهاي فرهنگي با تأكيد بر معارف، معيارها و ارزش‌هاي والاي اسلامي.2 . توسعه و تقويت اموروفعاليت‌هاي فرهنگي بانوان، تحكيم مباني خانواده و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف.3 . ترويج فرهنگ پايداري، ايثاروشهادت و توسعه و تقويت فعاليتها و زيرساختهاي فرهنگي ايثارگران.4 . ساماندهي مواريث فرهنگي و توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي و تبليغي در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط.5 . تكميل، تجهيز و توسعۀ زيرساخت‌هاي ورزشي و حمايت از ورزش حرفه‌اي و همگاني و افزايش نشاط و شادابي جوانان و نوجوانان.6. توسعه و تقويت برنامه‌هاي ديني، قرآني، نهج البلاغه و سيره اهل بيت عليهم السلام و توسعه و تجهيز مراكز قرآني و مدارس علوم ديني.فعاليت‌هاي دستگاهي فرهنگ و هنر* اختصاص مبلغ 55 ميليارد ريال جهت فعاليت‌هاي قرآني ، فرهنگي و هنري ،کانونهاي مساجد ، احداث موزه‌ هنرهاي معاصر و مرمت و احياي آثار و بناهاي تاريخي طي سالهاي 89 و 90* تكميل و تجهيز 6 باب كتابخانه در سطح شهرستان‌هاي استان در سال‌هاي 89 و 90.* اتمام كليه تعهدات سازمان تربيت بدني در دور اول سفر به استان تا پايان سال 1389.* اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال جهت توسعۀ سيماي استاني، نصب فرستنده‌هاي تلويزيوني، توسعه و تجهيز واحدهاي سيار و ايجاد دفاتر نمايندگي خبري طي سالهاي 1389 و 1390.* اختصاص 70 ميليارد ريال جهت تكميل ساماندهي گلزار شهداي استان و ايجاد مراكز فرهنگي در جوار گلزار شهداء و تكميل مركز توانبخشي و فرهنگي جانبازان و ايثارگران طي سال‌هاي 1389 و 1390.سرمايه گذاري و اشتغال* اختصاص مبلغ 5000 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به منظور تكميل طرح‌هاي مصوب براي اشتغال پايدار استان و طرح‌هاي خوداشتغالي، طرح توسعه باغات، اجراي طرح‌هاي گردشگري و كمك به چند طرح بزرگ صنعتي .* اختصاص مبلغ 400 ميليارد ريال به صورت اداره شده به منظور اعطاي تسهيلات و كمك‌ها به تعاوني‌هاي فراگير استاني و توسعه و ترويج بخش تعاون و شهرستاني طي سالهاي 1389 و 1390.* تأمين اعتبار جهت خريد يا احداث 1000 واحد مسكوني شهري براي اقشار کم درآمد.* تأمين مبلغ 60 ميليارد ريال براي تهيه 4000 جهيزيه، 2000 لوازم منزل و تعمير و احداث سرويس‌هاي بهداشتي براي منازل مسکوني اقشار كم درآمد طي سال‌هاي 1389 و 1390.* اختصاص مبلغ 23 ميليارد ريال براي تأمين وسايل كمك توانبخشي معلولين، تكميل اردوگاه شهيد چمران، احداث خوابگاه دختران و کمک به تشکل‌هاي غير دولتي.زيربنايي و مسکن* تسريع در مطالعه ارتقاء فرودگاه شهركرد توسط شركت فرودگاه‌هاي كشور و تأمين اعتبار اجرايي آن پس از اخذ مجوزهاي لازم.* تسريع در تكميل مطالعات اتصال راه آهن چهارمحال و بختياري از شهركرد به استانهاي خوزستان و اصفهان و راه آهن مبارکۀ سفيد دشت طي سال‌هاي 1389 و 1390.* اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال جهت بهسازي و تكميل راههاي روستايي استان و تأمين اعتبار مورد نياز تکميل محورهاي استان.* اختصاص 250 ميليارد ريال به منظور توسعه و ناوگان فرسوده، اصلاح شبکه معابر شهري، ايجاد ايستگاههاي آتش نشاني، توسعه فضاي سبز و کمک به زيرساخت‌هاي شهري و کمک به دهياري‌هاي استان.* اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال براي خريد ماشين آلات و تجهيزات راهداري طي سال‌هاي 1389 الي 1392.* اختصاص 25 دستگاه اتوبوس و 20 دستگاه ميني بوس جهت نوسازي و توسعه ناوگان اتوبوس‌راني استان طي سالهاي 1389 و 1390.* راه اندازي دفاتر فناوري ارتباطات روستايي براي روستاهاي بالاي 100 خانوار در سال1389.انرژي ،صنعت و کشاورزيکل سرمايه گزاريهاي انجام شده در استان چهارمحال و بختياري تا قبل از دولت نهم 144 ميليارد تومان و سرمايه گزاريهاي دولت نهم تا پايان سال 88 به ميزان 850 ميليارد تومان يعني 6 برابر کل ادوار گذشته بوده است.* گازرساني به روستاهاي بالاي 80 خانوار استان و مرغداريها و مجتمع‌هاي دامپروري و تعدادي از واحدهاي صنعتي به نحوي كه هزينه انشعاب به صورت تقسيط از متقاضيان بخش غيردولتي اخذ گردد.* مطالعه و احداث پستهاي برق 63 و 400 كيلووات مورد نياز در استان طي سالهاي 1389 تا 1392.* اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال براي بهينه سازي شبكه‌هاي توزيع برق شهري و روستايي و تسريع در تکميل سدهاي استان.* اختصاص مبلغ 340 ميليارد ريال جهت تكميل مجتمع‌هاي آبرساني روستايي و شهري استان طي سال‌هاي 1389 تا 1391.* اختصاص مبلغ 730 ميليارد ريال تسهيلات بانكي از محل كمكهاي فني و اعتباري به منظور تأمين ماشين آلات كشاورزي طرحهاي آبخيزداري، تغيير الگوي مصرف سوخت براي صيانت از جنگلها و تجهيز کانون اسکان عشاير استان طي سالهاي 1389 تا 1393.* مطالعه 5 طرح بزرگ صنعتي از طريق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سطح استان.* اختصاص مبلغ 17ميليارد ريال براي آموزش مسائل زيست محيطي، تجهيز و ساماندهي مناطق حفاظت شده و ايجاد مراکز حفاظت از محيط زيست طي سالهاي 1389 و 1390.آموزش ، بهداشت و درمان* احداث 200 نمازخانه و كتابخانه طي سالهاي 1389 و 1390.* احداث 80 سالن ورزشي در جوار مدارس استان به نحوي كه در هر شهرستان حداقل دو سالن استاندارد احداث گردد* احداث 6 استخر در شهرستان‌هاي استان به نسبت جمعيت دانش آموزي طي سالهاي 1389 و 1390.* احداث 5 پايگاه امداد جاده‌اي در سطح استان طي سال‌هاي 1389 و 1390.* اختصاص اعتبار لازم جهت تأمين تجهيزات مورد نياز مراكز درماني استان و راه اندازي بخش قلب بيمارستان‌هاجر شهرکرد در سال 1389.* اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال جهت مبارزه با سوء تغذيه* اختصاص مبلغ 220 ميليارد ريال جهت اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غير مترقبه، کمک به طرحهاي مقابله با سرمازدگي و آفات طبيعي و خشکسالي* اختصاص مبلغ 80 ميليارد ريال جهت كمك به ايجاد زيرساختهاي استان و پرداخت كمك‌هاي فني و اعتباري در سال 1389.* تخصيص صد در صد اعتبارات استان در قانون بودجه سال 1389.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی