خرید بازی ناگفته‌هايي درباره‌ي پيامك

از وقتي كه تعرفه‌ي پيامك‌هاي فارسي و لاتين تغيير كرد، سوالاتي درباره‌ي نحوه‌ي محاسبه‌ و چگونگي تفكيك اين دو زبان در پيامك‌ها وجود دارد؛ به عنوان مثال نرخ محاسبه تعرفه پيامك‌هايي كه در آن‌ها هر دو كاراكتر فارسي و لاتين نوشته شده و يا پيام‌هاي حاوي عدد و تصوير و نحوه محاسبه آن، مورد پرسش است.به گزارش ايسنا، شايد تاكنون نمي‌دانستيد كه پيا‌مك‌هايي كه فقط حاوي علامت سوال يا هر نوع علامت ديگر باشند، بسته به زبان گوشي‌ها، تعرفه‌ي متفاوتي دارند؛ به عنوان مثال اگر مشترك زماني كه مي‌خواهد پيامكي فقط حاوي علامت ارسال كند، زبان گوشي‌اش فارسي باشد، پيامك او فارسي محاسبه شده و زماني كه زبان گوشي او لاتين باشد، پيامش لاتين محاسبه مي‌شود.هم‌چنين اين موضوع در پيام‌هايي كه فقط حاوي اشكال هندسي هستند، نيز صادق است؛ به اين معني كه اگر زبان گوشي‌ مشترك فارسي باشد، پيامك او فارسي محسوب شده و زماني كه زبان گوشي لاتين باشد، پيام او لاتين محاسبه مي‌شود و پيام‌هايي كه با حرف فارسي شروع شده و با شكل و يا عدد همراه باشد هم فارسي محاسبه مي‌شوند.محاسبه‌ي هزينه‌ي ارسال پيامك‌ فاقد محتوا چه‌طور انجام مي‌شود؟ممكن است برخي مشتركان خواسته يا ناخواسته به ارسال پيامك خالي اقدام كنند، اين دسته از مشتركان بايد توجه داشته باشند كه هنگام ارسال، زبان گوشي خود را فارسي كنند تا آن پيامك فارسي محاسبه شود؛ در غير اين صورت اگر زبان گوشي در زمان ارسال پيامك لاتين باشد، حتي پيامك خالي نيز براي آن‌ها مثل پيام لاتين محاسبه شده و بايد تعرفه پيامك لاتين را پرداخت كنند.تعرفه پيامك‌هايي كه فقط حاوي عدد هستنددر پيامك‌هايي كه فقط حاوي عدد هستند نيز اين قانون صدق مي‌كند و بسته به زبان گوشي فارسي يا لاتين محاسبه مي‌شوند.اما در برخي از گوشي‌هايي كه امكان ارسال پيامك فارسي دارند، اعداد به صورت فارسي تايپ نمي‌شوند كه ظاهرا امكان استفاده از اعداد فارسي در نرم‌افزار پيامك فارسي پيش‌بيني و لحاظ شده كه مشتركان بعد از دانلود مي‌توانند اعداد فارسي را نيز تايپ كنند.نحوه‌ي محاسبه‌ي تعرفه‌ي پيامك‌هاي حاوي هر دو حروف لاتين و فارسيپيامك‌هايي كه با حرف فارسي شروع شده و با لاتين ادامه پيدا كنند، فارسي محاسبه شده و برعكس اگر پيامكي با زبان لاتين شروع شود و با فارسي ادامه يابد، لاتين محاسبه مي‌شود كه البته ظاهرا همراه اول اعلام كرده كه به نفع مشتركان پيامك‌هايي كه با لاتين شروع شده و با فارسي ادامه يافته ولي كاراكتر فارسي آن بيش‌تر از لاتين باشد را نيز فارسي محاسبه مي‌كند.به گزارش ايسنا هر بسته‌ي پيامك حاوي 1200 بايت است كه در حال حاضر تعرفه پيامك‌هاي لاتين با 160 كاراكتر به مبلغ 222 ريال و پيام‌هاي فارسي با حدود 70 كاراكتر به مبلغ 89 ريال است اما طبق آنچه در اخبار اعلام شده با استفاده از نرم‌افزار پيامك فارسي در هر پيامك فارسي مي‌توان 200 كاراكتر نيز ارسال كرد.انتهاي پيام

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی