خرید بازی گزارش عملکرد تامین اجتماعی در مجلس

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در کشور گفت: گزارش های لازم در زمینه عملکرد اقتصادی و مالی این سازمان تهیه و به مجلس ارائه شده است.دکتر عبد الرضا رحمانی فضلی ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد  اظهار داشت: در حال حاضر کار نظارت بر حسابرسی های مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد بر عهده دیوان محاسبات کشور است.وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با در اولویت قرار دادن حسابرسی عملکرد در کنار دو حسابرسی دیگر بعد کیفی و کمی کارها را کنترل می کند.رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به برخی ابهامات موجود در عملکرد مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، عنوان کرد: طبق اصل 55 قانون اساسی و وظیفه قانونی ما دیوان محاسبات کشور در همه حوزه های دستگاههای اجرایی اعم از مجلس، قوه قضائیه و قوه اجرایی ورود پیدا می کند.ارائه گزارش عملکرد تامین اجتماعی به مجلسرحمانی فضلی با بیان اینکه گزارش های خود را در زمینه ابهامات موجود در عملکرد مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی به کمیسون های تخصصی مجلس و وزیر رفاه تقدیم کرده ایم، بیان داشت: ایرادات و مشکلات موجود در این زمینه در قالب گزارشی به مجلس تقدیم شده است.وی با تاکید بر اینکه اگر مجلس بخواهد تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام دهد، دیوان محاسبات نیز به عنوان یکی از بازوان و محورهای کاری در این مورد ایفای نقش خواهد کرد، یادآور شد: اسناد و مدارکی که در حال حاضر با همکاری مجلس و وزارت رفاه جمع آوری شده در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشوروی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در زمینه معوقات بانکی در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد.رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور با مدیران بانکهای کشور و بانک مرکزی جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرده است، عنوان کرد: آسیب ها و ضعف های این موضوع را کاملا بررسی کرده و کانون های حادثه خیز در سیستم های بانکی را شناسایی کرده ایم.رحمانی فضلی با بیان اینکه گزارش هایی را در رابطه با معوقات موجود در کشور تدوین کرده ایم، بیان داشت: همچنین در راستای پایین آوردن رقم معوقات و کمک به دولت کار گروه مشترکی را با بانکهای کشور تشکیل داده ایم.وی با تاکید بر اینکه اسامی بدهکاران سیستم بانکی را دیوان محاسبات دارد، یادآور شد: ولی دیوان محاسبات وظیفه ای برای افشاگری و اعلام این اسامی نداشته و قصد چنین کاری را نیز ندارد اما نهادهای قانونی که مجوزهای لازم را در این زمینه دارند می توانند این اسامی را از دیوان محاسبات بگیرند و اعلام کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی