خرید بازی گسترش پيوند اعضا در دانشگاه ايران

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران اعلام كرد: «با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز و آموزش كادر مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران، پيوند اعضا به خصوص پيوند عضو از جسد در مراكز تابعه اين دانشگاه گسترش پيدا مي‌كند.»به گزارش «تهران امروز»، سيد علي ابطحي مي‌گويد: «با همكاري علمي و درماني اين دانشگاه با دانشگاه علوم پزشكي شيراز به تازگي با اعزام يك گروه از متخصصان و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه به بيمارستان نمازي شيراز، طرح توسعه پيوند اعضا از افراد مرگ مغزي و اهدا كننده شروع شد. در اين دوره جمعي از جراحان، كادر اتاق عمل و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران با حضور در بخش و اتاق عمل جراحي پيوند بيمارستان نمازي شيراز با تكنيك‌هاي نوين پيوند اعضا آشنا شدند»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی