خرید بازی اختلال و ترافیک خطی در 118 تهران

تماس با سامانه پاسخگویی 118 مرکز خدمات مخابراتی تهران از صبح امروز شنبه تقریبا غیرممکن است و در صورت شماره گیری این سامانه پیغام “مشترک گرامی، کلیه مسیرها به سمت مشترک موردنظر در حال حاضر اشغال می باشد؛ لطفا بعدا شماره گیری فرمایید” شنیده می شود.به گزارش خبرنگار مهر، این اختلال و ترافیک خطی در حالی است که روزانه نزدیک به یک میلیون تماس با سامانه تلفنی 118 تهران صورت می گیرد.عباس ابوالقاسمی آزاد مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، بروز این اختلال را بار ترافیک خطی در اولین روز هفته عنوان کرد و گفت: زمان پیک ترافیک تماس با سامانه 118 از ساعت 10 صبح تا یک بعدازظهر است که شدت این ترافیک در روزهای اوایل هفته افزایش می یابد و اجتناب ناپذیر است.وی گفت: عملکرد مشترکان در ساعت، روز و فصل در هر سال متفاوت است و نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد اما آمار نشان می دهد که ترافیک خطوط 118 در روز شنبه در اوج قرار دارد و به اواسط هفته که می رسد کاهش پیدا می کند. همچنین بار ترافیک این شبکه در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته نیز افزایش می یابد.ابوالقاسمی آزاد با بیان اینکه میزان تماس مشترکان با سامانه 118 در فصل تابستان 5/1 برابر دیگر فصلها است اضافه کرد: شرکت خدمات مخابراتی 118 با جابجا کردن اپراتورها در ساعات پیک ترافیک تمام تلاش خود را برای کاهش بار ترافیک و تنظیم پاسخگویی به کار می بندد اما کاهش اشغالی خطوط و ترافیک خطی مستلزم همکاری مردم با این سامانه نیز است.وی به مشترکان توصیه کرد که حداقل در زمان پیک ترافیک از برقراری تماس غیرضرور با 118 خودداری کنند و تماس های غیر ضروری خود را به ساعات دیگری موکول کنند. همچنین شماره تلفن هایی را که روزانه به آن نیاز دارند یادداشت کنند تا مجبور نشوند برای دریافت این شماره ها هرروز با 118 تماس بگیرند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی