خرید بازی استقبال بوشهری‏ها از استيلی و مهاجرانی

صبح امروز اعضاي کادرفني جديد تيم فوتبال شاهين بوشهر در ميان استقبال بي نظير هواداران وارد بوشهر شدند.به گزارش ايسنا، استيلي به همراه مهاجراني و عزيزيان در حالي به فرودگاه بوشهر وارد شدند که سالن استقبال و خيابانهاي اطراف فرودگاه مملو از علاقمنداني بود که براي ديدن آنها آمده بودند.هواداران با شعارهايش ان همه را متوجه خود کرده بودند و در اين ميان برخي افراد پارچه نوشته هايي را هم به همراه داشتند که جملات جالبي بر آنها درج شده بود. قاتل شيطان بزرگ، حميد خان استيلي، که اشاره به گل وي در مقابل آمريکا داشت از همه جالب تر بود و شعار حشمت خان پدر فوتبال ايران هم به کرات سرداده شد.مهاجراني گفت: بنا به خواست دوستان آمدم تا شرايط را بسنجم و هنوز حضورم در شاهين قطعي نيست اما چه در اين تيم باشم يا نباشم اين روز را فراموش نمي کنم.بايد بگويم خودم را عضوي از شاهين بوشهر مي دانم.وي ادامه داد: استيلي مربي توانايي است و مطمئن هستم با حضور اين هواداران سال خوبي را خواهد داشت. عشق اين مردم به فوتبال مثال زدني است ودر کمتر جايي ديده مي شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی