خرید بازی امكان تدريس معلمان بازنشسته فراهم شد

مدير كل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آيين‌نامه و دستورالعمل نقد و بررسي كتاب‌هاي درسي در حال آماده شدن است.
به گزارش ايسنا، عبدالامير عرفي در جلسه كارشناسان حوزه معاون آموزشي و سرگروه‌هاي درسي زبان انگليسي استان اردبيل، گفت: از جمله كارهاي خوب وزارت آموزش و پرورش، حذف تدريس مديران و معاونان بود كه با اين كار مديران به امر مديريت و معلمان هم به كار تدريس مي پردازند.
وي افزود: قانونمندكردن، ضابطه مند شدن و تسهيل استفاده از معلمان بازنشسته از ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه بود كه بر اساس آن معلمان بازنشسته فعال و توانمند، يك سال ديگر نيز مي‌توانند تدريس كنند.
مدير كل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به استناد به دستورات مستقيم وزير آموزش و پرورش، دفتر تاليف كتب درسي و مولفين بايد نسبت به سر گروه هاي آموزشي پاسخگو باشند و بايد تعاملي و به صورت مشترك در تاليف و تدوين كتب درسي عمل كنند.
عرفي با تاكيد بر اينكه نابرابري‌هاي آموزشي در روستاها بايد از بين برود، گفت: هيچ مدرسه اي نبايد تعطيل شود و در صورت آمار كم در قالب مجتمع‌هاي آموزشي مي توان از ترك تحصيل دانش آموزان در روستاها جلوگيري كرد.
وي تصريح كرد: آيين‌نامه و دستورالعمل نقد و بررسي كتاب‌هاي درسي در حال آماده شدن است تا بر اساس آن سنجش، ارزشيابي، نقد و بررسي سوالات امتحاني گروه‌هاي آموزشي بهتر انجام مي‌شود ضمن آنكه مديران گروه‌هاي آموزشي مرجع وزارتخانه در نقد و بررسي هستند.
مدير آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنين از نشست سر گروه‌هاي درسي سراسر كشور با وزير آموزش و پرورش درآينده نزديك خبر داد.
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی