خرید بازی انتصاب سرپرست فدراسيون نابينايان و مدیرعامل توسعه و تجهیز

محمد اسد مسجدي سرپرست فدراسيون ورزش‌هاي نابينايان و كم بينايان شد.به گزارش پايگاه خبري ورزش ايران، در حكم سعيد لو به مسجدي آمده است: نظر به تعهد و تجربه و به استناد اختيارات ذيل ماده 10 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي جنابعالي را به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسيون ورزشهاي نابينايان و كم بينايان جمهوري اسلامي ايران منصوب مي نمايم.لازم است با هماهنگي معاون امور ورزش سازمان ضمن انجام امور محوله حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات و برگزاري انتخابات فدراسيون اقدام فرماييد.همچنين علي تركاشوند به عنوان مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي منصوب شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی