خرید بازی سرقت‌هاي ميليوني با طعم فالوده

زوج جوان كه با فالوده مسموم به ميهماني طعمه‌هايشان مي‌رفتند، پس از بيهوش كردن صاحبخانه، نقشه سرقت‌هاي ميليوني را عملي مي‌كردند.به گزارش خبرنگار ما، پرونده اين ماجرا از 31 فروردين امسال همزمان با شكايت نخستين قرباني زوج تبهكار، در دستور كار پليس بوشهر قرار گرفت.زن جوان به كارآگاهان گفت: ديروز زن و مردي كه چند ماه قبل در همسايگي ما زندگي مي‌كردند، در حالي به ديدنم آمدند كه يك ظرف فالوده هم داشتند اما پس از خوردن فالوده، ناگهان بيهوش شدم و پس از چند ساعت كه به هوش آمدم، متوجه سرقت پول، طلا و يك دستگاه رايانه دستي شدم.پس از اين شكايت، كارآگاهان به چهره‌نگاري از متهمان پرداخته و تحقيقات براي دستگيري دزدان آغاز شد.در حالي كه هيچ ردي از متهمان در دست نبود، 21 ارديبهشت دومين شكايت عليه دزدان مطرح شد. مالباخته در جريان تحقيقات به كارآگاهان گفت: چند روز قبل در خيابان فرودگاه بوشهر با مرد جواني آشنا شدم كه خود را تاجر و ساكن كيش معرفي كرد. او پس از اين كه با چرب‌زباني اعتمادم را جلب كرد، قول داد كار خوبي هم برايم دست و پا كند. سرانجام ديروز با يك ظرف فالوده به خانه‌ام آمد كه پس از بيهوش كردن من و مادرم، چند ميليون تومان پول و لوازم باارزش خانه را سرقت كرد.مأموران كه پس از چهره‌نگاري متوجه شده بودند عامل هر دو سرقت يك نفر است، سرانجام هويت سارق- نيما 30 ساله- را شناسايي و محل‌هاي ترددش را زير نظر گرفتند. بالاخره هفته گذشته مأموران او را در خيابان شناسايي كرده و در عمليات تعقيب و گريز، او را به دام انداختند. متهم پس از انتقال به اداره آگاهي، به سرقت‌ها با همدستي همسرش اعتراف كرد كه كارآگاهان همسر وي را نيز دستگير كردند.سرهنگ شريفي تأكيد كرد: پليس بارها به شهروندان هشدار داده از اعتماد نابجا به افراد غريبه و پذيرفتن مواد خوراكي از ناشناس‌ها بشدت خودداري كنند تا گرفتار شيادان و تبهكاران نشوند. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی