خرید بازی صادقی و انصاری‏فرد قراردادشان را با سایپا ثبت کردند، آشتیانی تمدید کرد

کاپیتان و مهاجم ملی پوش تیم فوتبال سایپا عصر امروز شنبه قراردادشان را برای یک فصل دیگر با این باشگاه ثبت کردند.

به گزارش مهر، ابراهیم صادقی کاپیتان تیم فوتبال سایپا و کریم انصاریفرد
مهاجم ملی پوش این تیم عصر امروز با حضور در محل هیئت فوتبال استان تهران
قراردادشان را برای یک فصل دیگر با تیم سایپا ثبت کردند.

همچنین جواد آشتیانی هافبک چپ تیم سایپا برای یک سال دیگر قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.

سایپا تاکنون پنج بازیکن لیگ برتری شامل؛ جابر انصاری، محمد رضایی، علی
لطیفی (از تیم صبا قم)، علی حقدوست (از تیم ابومسلم) و مصطفی صبری ( ازتیم
مقاومت شیراز) را به خدمت گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی