خرید بازی صدور دستور توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد

شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بنا به اعلام دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و در پی ارائه دادخواست هیئت موسس دانشگاه به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به مواد 310 الی 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیر التصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی