خرید بازی فارس: رئيس یک دانشگاه آزاد بازداشت شد

خبرگزاری فارس نوشت:علي بدرقه رئيس دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر بازداشت شد.گفته مي‌شود وي به دليل گماشتن افرادي براي ضرب و شتم دانشجويان در ورود رسايي نماینده تهران در مجلس به اين واحد بازداشت شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی