خرید بازی قطع برق مشترکان پرمصرف

معاون توانير از ماجراي درج قيمت آزاد برق در قبوض مشترکان گفت و با بيان اينکه قيمت تمام شده برق بدون محاسبه سوخت 430 ريال است، گفت: برق مشترکان پرمصرف که در ساعات پيک بالاتر از حد مجاز مصرف کنند، قطع مي‌شود.غلامرضا خوش خلق در گفتگوبا مهر گفت: در تابستان الگوي مصرف برق براي مشترکان خانگي در مناطق عادي، 300 کيلووات ساعت در ماه است. در اين ميان، برخي از خانوارهاي دهک دهم جامعه که 10 درصد از مشترکان شبکه برق کشور را تشکيل داده و 30 درصد مصرف خانگي را به خود اختصاص مي دهند، بسيار بالاتر از الگو مصرف مي‌کنند و جزء مشترکان پرمصرف خانگي قرار مي گيرند.15 تير فاز اول برخورد با پرمصرفهامعاون توانير افزود: بر اين اساس، وزارت نيرو تمهيداتي در نظر گرفته است که بر مبناي آن، مشترکان پرمصرف بايد قيمت تمام شده برق را بپردازند. در حال حاضر، قيمت تمام شده برق طبق مصوبه مجلس، 832 ريال به ازاي هر کيلووات ساعت در سال 89 است. وي اظهار داشت: قطعي برق به صورت کلي در دستور کار نيست، اما براي مشترکان پرمصرف، ممکن است در ساعات پيک محدوديتهايي را در نظر بگيريم؛ به اين معنا که در ساعات پيک، بيش از حد الگو، اجازه مصرف به آنها داده نشود. خوش خلق با بيان اينکه اين شيوه برخورد، نافي حقوق شهروندي نيست، گفت: اين موضوع نافي حقوق شهروندي نيست. چطور مي توان انتظار داشت که جامعه از کمبود برق آسيب ببيند و عده اي، در ساعات پيک مصرف، به ميزان بسيار بالاتر از الگو، مصرف داشته باشند. وي ادامه داد: هر فرد، حق و حقوق دارد و وزارت نيرو قصد ندارد که زندگي افراد را مختل کند. صرف قرار گرفتن در طبقه مرفه جامعه و پرداخت بهاي تمام شده قيمت برق، نمي توان اجازه داد که مشترکان پرمصرف، بي مهابا به مصارف بي رويه خود ادامه دهند. در واقع، هر چقدر که آنها مرفه باشند، نمي توانند در جامعه هر کاري که دلشان مي خواهد انجام دهند. اين مقام مسئول در شرکت توانير تاکيد کرد: اين اجازه به مشترکان پرمصرف داده نمي شود که به شيوه دلخواه خود، در ساعات پيک، مصرف داشته باشند. هيچ جاي دنيا اينگونه نيست و بايد حقوق جامعه رعايت شود. اگر مشترکان پرمصرف بخواهند استفاده نامتعارف از برق داشته باشند، ابتدا به آنها توصيه مي کنيم که مصارف خود را براي رعايت اقتصاد خود و اقتصاد ملي، کاهش دهند. در مرحله بعد، اگر توجه نکردند بايد بهاي تمام شده را بپردازند و در غير اين صورت، مصارف آنها در ساعات پيک، محدود خواهد شد. خوش خلق گفت: دليلي وجود ندارد که يک مشترک در ساعت پيک شب، لوازم خانگي پرمصرف خود را به کار گيرد. در هيچ جاي دنيا به شما اجازه داده نمي شود که اگر مصرف عادي، 10 آمپر است، در ساعات پيک شبکه، 50 آمپر مصرف کنيد؛ بلکه بايد در ساعات پيک مصارف را به الگو، محدود کرد و بعد از آن، به اندازه ديماندي که خريداري کرده ايد، مي توانيد مصرف کنيد.ماجراي درج قيمت آزاد برق در قبوض مشترکانمعاون مديريت مصرف توانير تصريح کرد: در برنامه چهارم توسعه قرار بر اين بود که قيمت برق هر سال افزايش يابد. اما در سال 83، مجلس قانوني را به تصويب رساند که تثبيت نرخها صورت گيرد. يکي از عوامل تثبيت قيمت، به صنعت برق مربوط بود. بنابراين برق نيز با تبعيت از قانون، قيمتهاي خود را در همان سطح سال 83 نگه داشته است. وي ادامه داد: از سال 83 تاکنون، ما هيچ افزايش قيمتي نداشته ايم. اما طي سه سال اخير که مجلس، بحث آزادسازي انرژي را مطرح کرده، براي قيمت برق و سوخت نيز مطابق با نرخهاي متعارف دنيا، قيمت تعيين شده است. اين رقم در سال گذشته 773 ريال و براي امسال، 832 ريال است. خوش خلق گفت: از اين رقم، اگر سهم قيمت سوخت مصرفي نيروگاهها کم شود، قيمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت، حدود 430 ريال با احتساب هزينه هاي توليد، انتقال و توزيع محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: آنچه که هم اکنون در قبوض مردم اعمال مي شود، قيمت تکليفي برق، حدود 160 ريال است که البته براي نقاط مختلف کشور، متفاوت است. مابه التفاوت اين عدد با قيمت تمام شده برق بدون محاسبه سوخت که 430 ريال است، به عنوان يارانه برق مطرح مي شود. البته ما در قبوض مردم، قيمت تمام شده را با ضرب ميزان مصارف آنها در قيمت برق آزاد با سوخت آزاد را به آنها اعلام مي کنيم. ولي آنچه که از مشترکان دريافت مي شود، قيمت برق يارانه اي است. خوش خلق گفت: مابه التفاوت قيمت تمام شده برق با قيمت تکليفي را دولت مي دهد که بخشي از اين يارانه در برق و بخشي در سوخت يارانه ارايه مي شود. معاون توانير در پاسخ به اين سئوال که اگر روزي قيمتها آزاد شود، آيا همان قيمتي که در قبوض مردم به عنوان قيمت تمام شده مي آيد، اعمال مي شود؟ گفت: وزارت نيرو هم اکنون به نيابت از نفت نيز، قيمتهاي سوخت يارانه اي را در برق اعمال مي کند. اگر ما بخواهيم فقط برق را نگاه کنيم، قيمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت 45 تومان است، اما اگر سوخت را نيز اعمال کنيم، اين قيمت 883 ريال مي شود. وي ادامه داد: هنوز بسته اي که بايد در اين قضيه شکل گيرد، نهايي نشده است. هم اکنون به طور گسترده در حال بررسي اين موضوع در الگوهاي مختلف هستيم و نمي توان در رابطه با آن اظهارنظر کرد.سهم برق در سبد مصرفيخوش خلق گفت: با يک حساب سرانگشتي متوجه مي شويم که با وضعيت فعلي که برق با قيمت 16 تا 17 تومان اعمال مي شود، سهم برق در سبد هزينه اي خانوار اندک است. وي اظهار داشت: هم اکنون سهم برق در سبد مصرفي خانوار بيش از يک درصد نيست. يعني هيچ فردي در سبد زندگي خود، سهمي بيش از يک درصد براي هزينه برق قائل نيست. هر فرد به نسبت درآمد و ميزاني برقي که استفاده مي کند، يک درصد در سبد هزينه خانوار خود به برق اختصاص مي دهد. هم اکنون قيمتها تثبيتي است. البته مردم نيز عادت کرده اند که اينگونه مصرف برق داشته باشند. خوش خلق با بيان اينکه امسال نسبت به سال گذشته، تابستان زودرس داريم، گفت: درجه حرارت در سال 88، نسبت به سالهاي قبل متعادل تر شده بود. وي افزود: در کل کشور سرانه مصرف خانگي ما نسبت به گذشته رشد نداشته و حتي کاهش داشته است. ما از دو بعد بايد به اين قضيه نگاه کنيم يکي بحث داخلي ما است. خوش خلق ادامه داد: هم اکنون سرانه مصرف برق در ايران 2800 کيلووات و سرانه مصرف دنيا 900  کيلووات است. يعني ايراني ها سه برابر استانداردهاي دنيا، برق مصرف مي کنند.عملکرد مديريت مصرف سال 88خوش خلق گفت: وزارت نيرو گامهاي عملي بسياري را براي مديريت مصرف و دستيابي به اهداف مديريت تقاضا در سال 88 داشته است. بر اين اساس، با برنامه ريزيهايي که صورت گرفت، 94 ميليون لامپ کم مصرف به جامعه عرضه شد که اين امر توانست صرفه جويي نسبتا مناسبي را براي شبکه برق کشور به ارمغان آورد. معاون توانير افزود: همچنين روشنايي معابر شهري با تاکيد بر اين نکته که خللي در رفت و آمدها و زندگي مردم وارد نشود، کاهش يافت و به صورت يک در ميان، چراغ هاي معابر روشن ماند.  بر اين اساس، تعديل روشنايي معابر را براساس استانداردها و استفاده از تکنولوژيهاي جديدتر ادامه داديم عليرغم اينکه هر سال مصرف برق روشنايي معابر 6 درصد افزايش مي يابد، اما با رعايت استانداردها و تعديل روشنايي محلهاي گذر مردم توانستيم اين رشد را منفي کنيم. وي با اشاره به بکاربستن شيوه هاي مديريت مصرف در بخش هاي فني و بهره برداري تجهيزات  تصريح کرد: در مجموع وزارت نيرو توانست در سال 88، با بکارگيري شيوه هاي مديريت مصرف در بخش خانگي و تجهيزات صنعت برق، معادل 2 هزار مگاوات صرفه جويي داشته باشد و از پيک تابستان، به سلامت عبور کند. به گفته خوش خلق، وزارت نيرو مجموعه اقداماتي را برنامه ريزي کرد تا به مردم هشدار دهيم و ابزارهايي را نيز در اختيار آنها قرار دهيم تا کمک به مصرف خود داشته باشند سمت خودمان نيز حرکتهايي را انجام داديم. اين مقام مسئول در شرکت توانير افزود: وزارت نيرو در سال اصلاح الگوي مصرف، همه آحاد جامعه را درگير کرد و از اصناف، ادارات دولتي و طيفهاي مختلف جامعه در جهت پياده سازي برنامه هاي مديريت مصرف بهره برد. وي ادامه داد: در سال 88 در مجموع، 3 هزار اداره دولتي مميزي شد. بعد از آن، در جهت مصرف آنها توصيه هايي ارايه شد و البته آنها نيز عمل کردند و مصرف آنها کم شد. در جامعه براي استفاده بيشتر از شرايط مختلف در مناطق گرمسير، ساعات ادارات جابجا شد و اين به مصرف کمک کرد. خوش خلق گفت: با صنايع نيز مذاکراتي به عمل آمد تا تعطيلات و تعميرات خود را به ايام پيک مصرف منتقل کنند. آنها نيز همکاري کردند و ما توانستيم در شرايط خوبي از تابستان عبور کنيم. امسال نيز برنامه هاي متعددي را براي مديريت مصرف طراحي کرده ايم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی