خرید بازی قلعه نویی پول میلیاردی نگرفته است!

باشگاه سپاهان اصفهان قراردادی میلیاردی امیر قلعه نویی با این باشگاه را غیر واقعی دانست.به گزارش برنا، پس از آنکه خبرهایی در خصوص قرارداد یک میلیاردی امیر قلعه نویی با سپاهان اصفهان منشر شد  باشگاه سپاهان اصفهان امضای چنین قراردادهایی را دروغ «مد» شده این روزهای رسانه ها دانست. در بیانیه باشگاه سپاهان که روی سایت این باشگاه منشر شده آمده: «ظاهرا نشر خبر های دروغ در مورد قراردادهای تیم فوتبال سپاهان تمامی ندارد. در آخرین مورد برخی دوستان بی اطلاع ،از رقم قرارداد امیر قلعه نویی با سپاهان بنا به تعریف و تصور خود خبر داده اند و در ادامه نیز به این رقم نیز قانع نشده اند و قابلیت افزایش قرارداد سرمربی سپاهان را طبق مد دروغ های امسال تا مرزهای میلیاردی برای یک فصل دانسته اند!!!این اخبار غیر موثق که همیشه طبق شنیده ها و گمانه ها انتشار می یابد و هر روز نیز با درج رقم های متفاوت در مورد قرارداد یک مربی یا بازیکن در برخی رسانه ها منتشر می شود جز اینکه از اعتماد مخاطبان به یک رسانه می کاهد و نوسان و تزلزل های ادامه دار آن رسانه را در درج یک خبر که ناخواسته خود را بلندگوی شایعه پراکنان قرار داده را هویدا می کند سودی ندارد.توجه به اخبار این تعداد معدود رسانه ها در یک ماه گذشته و خبرهای متفاوت شان در مورد رقم قرداد مربی و بازیکنان سپاهان و سایر تیم ها که هر بار از یک مبلغ و رقمی سخن می رانند باز هم این نکته را برای ما و مخاطبان نمایان می کند که کوچکترین استنادی در درج این خبر ها مورد نظر نیست و همه چیز بسته به نظر و گمانه نگارنده خبر در هنگام نوشتن دارد که ای کاش چنین نبود.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی