خرید بازی كشف 60 سر انسان در فرودگاه آرکانزاس

کارمندان فرودگاه آرکانزاس محموله ای شامل 40 تا 60 سر انسان را بعد از شک کردن به برچسب آن کشف کردند.کارمندان خطوط هوایی ساوس‌وست هفته گذشته صندوق‌هایی حاوی سر انسان کشف کردند. این صندوق بعد از شناسایی به پزشک قانونی محلی فرستاده شد.گارلند کامپر از این مرکز در این باره گفت: این سرها در ظروف پلاستیکی قرار گرفته بودند که عایق هوا هم نبودند. روی آنها برچسب‌هایی قرار داشت که اطلاعات کمی در مورد محتوای آنها ارائه می‌کرد.تحقیقات بیشتر نشان داد این سرها به شرکت مدترونیک در تگزاس فرستاده شده‌اند که در آنجا جراحان عصب‌شناس به مطالعه گوش، بینی گلو و اعمال جراحی مرتبط با آن می‌پردازند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی