خرید بازی موسپیدان فرنگی با هم سرشاخ می شوند

رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی هفته آینده در شهرستان سقز استان کردستان برگزار می‌شود.به گزارش مهر، رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی بلگراد 2 تا 4 تیر ماه در شهرستان سقز و با نظارت اعضای کمیته فنی برگزار می شود تا نفرات این مسابقات به رقابتهای جهانی اعزام  شوند.پیشکسوتان برتر از استانهای سراسر کشور در این رقابتها در پنج گروه سنی با یکدیگر سرشاخ می شوند تا شانس حضور در رقابتهای جهانی را بدست آورند.رقابتهای کشتی فرنگی  پیشکسوتان قهرمانی جهان اواخر مردادماه سالجاری در شهر بلگراد پایتخت صربستان برگزار خواهد شد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی