خرید بازی هشدار به خريداران وسايل نقليه

کانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه با انتشار اطلاعيه اي به خريداران وسايل نقليه در خصوص پيامدهاي عدم تنظيم سند رسمي پس از تعويض پلاک هشدار داد.    به گزارش روز شنبه ايرنا، در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس اطلاعات موثق، رسيده، عده اي با تبليغات خلاف قانون و مقاصد سودجويانه، اخبار کذبي را مبني بر عدم نياز به تنظيم سند رسمي وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي پس از تعويض پلاک منتشر کرده اند.کانون سردفتران و دفترياران در اين اطلاعيه آورده است: به خريداران وسايل نقليه اعلام مي شود به استناد ماد 20آيين نامه راهنمايي و رانندگي که همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است، مالکيت خريداران وسايل نقليه تنها با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي محرز مي شود و صدور شناسنامه مالکيت توسط مراکز تعويض پلاک از لحاظ احراز و اثبات مالکيت خريداران وسايل نقليه فاقد وجاهت قانوني و بي اعتبار است.در اين اطلاعيه با هشدار در خصوص عواقب اين اخبار کذب، به خريداران وسايل نقليه توصيه شده است، براي رسميت يافتن مالکيت خودروي خريداري شده پس از تعويض پلاک نسبت به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام کنند.در اين اطلاعيه آمده است: در صورت عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي، پرداخت حق الثبت و ماليات نقل وانتقال و عوارض هنگام تنظيم سند که قانون به عهده فروشندگان گذارده است، به انضمام جرايم مربوط به عدم تنظيم سند به عهده خريدار خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی