خرید بازی همسرم به مبلمان اعتياد پيدا كرده است

زني در حضور قاضي دادگاه خواستار دريافت 14 سكه و 2 دست سرويس مبلمان كامل به عنوان مهريه خود شد.
به گزارش فارس، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواستي را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
اين زن 26 ساله در حضور قاضي شعبه 236 اين مجتمع مدعي شد كه مهريه‌اش را از شوهرش كه وضعيت مالي متوسطي دارد، طلب كرده است.
وي ادامه داد: ما حدود 7 سال است كه با هم زندگي مي‌كنيم و يك فرزند 5 ساله نيز داريم؛ شوهرم بسيار خشن است و از عشق هيچ بويي نبرده است.
وكيل اين زن هم افزود: مهريه موكلم 14 سكه بهار آزادي و 2 دست سرويس كامل مبل است كه شوهرش بايد آن را پرداخت كند.
وي بيان كرد: شوهر موكلم بسيار بداخلاق است و بارها با من هم پرخاشگري كرده و زنش را تهديد به مرگ كرده است.
زن بار ديگر در مقابل قاضي گفت: من با تمام وجودم فرزندم را دوست دارم و فقط مهريه‌ام را از شوهرم مي‌خواهم.
مرد 30 ساله در دادگاه حضور داشت و تصريح كرد: من 2 دست سرويس مبل كامل برايش خريده‌ام ولي او مي‌گويد اگر من 2 دست ديگر برايش بگيرم، مهريه‌اش را داده‌ام.
وي گفت: من نمي‌دانم هدف او از جمع آوري اين همه چوب و تخته در اطرافش چيست، همسرم معتاد به مبلمان است، من وضعيت خوبي ندارم.
زن بار ديگر در حضور قاضي بيان كرد: من مهريه‌ام را مي‌خواهم و به زندگي و وسايلي كه دارم كاري ندارم؛ شوهرم وضعيت متوسطي دارد و مي‌تواند اين مهريه را بدهد.
قاضي اين شعبه، رسيدگي به اين پرونده را به آينده موكول كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی