خرید بازی پرينت تلفن سرنخ روشن شدن سرانجام يك قتل:

ادعاي يك قاتل در باره اينكه شواهدي در دست دارد كه مردي كه توسط او كشته شده است مزاحم همسرش بوده است دادگاه را به جلسه ديگري موكول كرد.به گزارش تهران‌امروز در ابتدای جلسه نماینده دادستان تهران گفت:مهر ماه سال گذشته ماموران پلیس از قتل مردي به نام امير در ورامين باخبر شدند. وقتي ماموران به محل رسيدند و تحقیقات خود را شروع کردند متوجه شدند امیر مورد اصابت ضربات متعدد جسمي تيز و برنده مانند چاقو قرار گرفته است. نوع ضربات نشان می داد که این مرد قربانی یک کینه شده است و قاتل قصد انتقام گيري از او را داشته است.در ادامه تحقيقات روشن شد امیر با مردی به نام احمد دچار اختلاف شديد بوده است؛ به همين خاطر احمد دستگير شد. زمان زيادي طول نكشيد تا اين مرد به قتل اعتراف كند: امیر را کشتم چون همسرم را اذيت كرده و او را تهديد كرده بود. چندین بار خواستم او را بكشم ولي نتوانستم. از امیر خواستم تا دست از اين كارهاي زشتش بردارد اما او رفتارش را اصلاح نكرد. من هم سرانجام نقشه کشیده و او را به قتل رساندم.نماینده دادستان تهران ادامه داد:احمد قتل را بر‌عهده گرفت،اعتراف کرد و صحنه را نیز باز سازی کرد. من به عنوان نماينده دادستان تهران تقاضای صدور حکم قصاص در این خصوص را دارم.در ادامه اولیای دم در جایگاه حاضر شده و تقاضای صدور حکم قصاص کردند.سپس احمد در جایگاه حاضر شد. وی اتهام قتل را قبول کرد و گفت: امیر همسرم را تهدید می کرد. او دوست من بود و اوایل باورم نمی شد که او دست به اين كار زده باشد اما وقتی مزاحمت‌ها ي او ادامه پيدا كرد فهمیدم امیر قصد ديگري دارد. یک روز به خانه كه آمدم دیدم همسر و فرزندم در خانه نیستند چون پسرم مريض بود می دانستم که همسرم برای اینکه او را به دکتر ببرد از خانه خارج شده است. ساعتي بعد موبايلم زنگ خورد، صداي همسرم و فرزندانم مي‌آمد كه جيغ مي‌زدند صداي امير هم مي‌آمد امير داشت آنها را اذيت مي‌كرد.چند دقیقه بعد همسرم به خانه آمد خیلی ناراحت بود و بدنش كبود شده بود جای سیلی‌های امیر روی صورت پسرم به خوبي پيدا بود.اصلا توقع اين كار را از امير نداشتم آنقدر عصبانی شدم که تصمیم گرفتم امیر را بکشم. اما چون با هم خيلي رفيق بوديم منصرف شدم اما اين اتفاق يادم ماند. چند روزي گذشت و من فهمیدم که امیر دوباره مزاحم همسرم شده است و دوباره او را تهديد كرده است. دیگر تصمیم خودم را گرفته بودم بايد امير را مي‌كشتم. روزحادثه بعد از اینکه نقشه قتل را کشیدم وارد خانه‌اش شدم، کسی در خانه نبود وقتی مطمئن شدم که کسی آن اطراف نیست با چاقو به جان او افتادم و آن‌قدر به او ضربه زدم تا مرد، بعد هم به خانه برگشتم.متهم در پاسخ به این سوال که چطور می توانی ثابت کنی امیر همسرت را تهدید می کرده است، گفت:اگر پرینت تلفن های من گرفته شود می توانید شماره های امیر را در آن پیدا کنید. من بعد از دستگير ي هم خيلي از مامورين خواستم پرينت تلفن‌ها را بگيرند ولي آنها توجهي نكردند.متهم همچنین در مورد اینکه چرا تلفن همراه مقتول را سرقت کرده است، گفت: من تلفن او را سرقت نکردم و فقط می‌خواستم با بردن تلفن او سرنخ های پلیس را از بین ببرم. چون آخرین کسی که با مقتول تماس گرفته بود خودم بودم.هيات قضات در پايان جلسه وارد شور شده و اعلام کردند باتوجه به اینکه متهم مدعی است مدرکی دارد که می‌تواند در روشن شدن واقعیت کمک کند لازم است پرینت های مورد ادعا از مخابرات استعلام و مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ادامه رسیدگی به به اين پرونده به جلسه بعدي موكول مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی