خرید بازی پيش دانشگاهي حذف نمي‌شود

دوره پيش دانشگاهي از سال تحصيلي 90-89 حذف نمي‌شود، بلكه مراكز پيش‌دانشگاهي با دبيرستان‌ها تجميع مي‌شوند و دانش‌آموزان در دبيرستان‌هاي خود ادامه تحصيل مي‌دهند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با بيان اين مطلب به همشهري گفت: مراكز پيش‌دانشگاهي مستقل جهت ادامه فعاليت خود موظف هستند از دانش‌آموزان پايه‌هاي ديگر دوره تحصيلي متوسطه براساس ظرفيت خود ثبت‌نام كنند.
ابراهيم سحر‌خيز در پاسخ به پرسش همشهري در باره بلاتكليفي و نگراني خانواده‌ها اعلام كرد: دانش‌آموزان و والدين آنان نگران حذف دوره پيش دانشگاهي براي سال تحصيلي آينده نباشند، زيرا حذف اين دوره در شرايط كنوني به هيچ وجه در آموزش و پرورش مطرح نيست.
وي به خانواده‌ها اطمينان داد كه درصورت تصويب حذف دوره پيش دانشگاهي، اين مصوبه شامل حال دانش‌آموزاني كه اكنون در دبيرستان تحصيل مي‌كنند، نمي‌شود و آنان بايد شرط 12سال تحصيل تمام براي اخذ ديپلم را داشته باشند.
سحرخيز اظهار كرد: دانش‌آموزان قبولي سال سوم دبيرستان در سال تحصيلي 90-89 مي‌توانند در دبيرستان محل تحصيل خود در دوره پيش‌دانشگاهي ثبت‌نام كنند و نيازي به جابه‌جايي نيست.
معاون متوسطه وزير آموزش و پرورش درباره نحوه فعاليت مراكز پيش دانشگاهي مستقل نيز تأكيد كرد: مراكز آموزش پيش‌دانشگاهي مستقل براي ادامه فعاليت خود بايد از دانش‌آموزان پايه‌هاي اول، دوم و سوم دبيرستان براساس ظرفيت خود ثبت‌نام كنند و مديريت دبيرستان و پيش‌دانشگاهي نيز بر عهده يك مدير خواهد بود.
سحرخيز، در باره چگونگي فعاليت دبيرستان‌هايي كه تعداد دانش‌آموزان پيش دانشگاهي آنان بيش از ظرفيت نوبت صبح باشد، گفت: مناطق آموزش و پرورش مي‌توانند با هماهنگي كميته برنامه‌ريزي استان براي صدور مجوز نوبت دوم ثبت‌نام اقدام كنند.
البته در اين ميان، استثنايي هم وجود دارد و به گفته وي، شامل دبيرستان‌هاي خاص مانند نمونه دولتي، شاهد، فرهنگ و مدارس غيردولتي مي‌شود كه داراي مجوز ضميمه مراكز آموزش پيش‌دانشگاهي هستند و مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
پيش دانشگاهي بزرگسالان
معاون آموزش متوسطه در باره ادامه تحصيل دانش‌آموزاني كه شرايط تحصيل در دبيرستان‌هاي روزانه را ندارند نيز اظهار كرد: در هر منطقه آموزش و پرورش يك مركز آموزش پيش دانشگاهي بزرگسالان به تفكيك جنسيت در دبيرستان بزرگسالان همان منطقه براي ثبت‌نام و ادامه تحصيل اين گروه از دانش‌آموزان و كساني كه تاكنون موفق به گذراندن اين دوره نشده‌اند در نظر گرفته شده‌است.
سحر‌خيز اعلام كرد: اكنون شيوه اجرايي اين دوره به‌صورت ترمي است و مواردي مانند تغيير رشته، نحوه قبولي و ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان دوره متوسطه در دي ماه و مطابق آيين‌نامه آموزشي اين دوره است.
سال گذشته وزير آموزش و پرورش از تغيير نظام آموزشي كشور خبر داد كه براساس آن نظام آموزشي به 2 دوره 6 ساله ابتدايي و متوسطه تغيير مي‌كند. با اضافه شدن دوره پيش دبستاني به ابتدايي، 6 سال ابتدايي شكل مي‌گيرد و با حذف دوره پيش دانشگاهي نيز دوره متوسطه.
متوسطه به 2 سيكل اول و دوم تبديل و تقسيم مي‌شود؛ سيكل اول همان 3 سال راهنمايي و سيكل دوم نيز 3 سال دبيرستان است. البته زمان اجراي اين تغييرات هنوز به‌طور دقيق تعيين نشده و تاريخ‌هاي متفاوتي اعلام شده‌است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی