خرید بازی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی منحل شد

سرویس فرهنگی ـ با تصمیم مدیران جدید حوزه هنری یکی از مهمترین مراکز تهیه و تولید آثار محتوایی درباره هنر دینی منحل شد.به گزارش خبرنگار “”، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی تنها به عنوان اداره پژوهش و یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهش و آموزش، به بخش بسیار کوچکی تبدیل شد.بر اساس این گزارش بسیاری از برنامه های این پژوهشگاه در محاق قرار گرفته و به زودی بسیاری از کارکنان آن نیز از حوزه هنری اخراج می شوند. همچنین اخبار دریافتی حاکی است مجموعه جدید مدیریت حوزه هنری، به زودی خانه عکاسان ایران را نیز منحل می کند؛ به این ترتیب فعالیت این خانه، به عنوان یکی از مهمترین مراکز فعالیت عکاسان حرفه ای نیز در هاله ای از ابهام فرو می رود.همچنین شنیده ها حاکی است از دیگر برنامه های مدیر جدید حوزه هنری ادغام معاونت سینمایی ـ سازمان توسعه سینمایی سوره ـ با مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری است که از جزییات آن خبری منتشر نشده است. تعدیل و یا چگونگی به کارگیری کارکنان مراکز ادغام شده از دغدغه هایی است که باعث تاخیر در اعلام عمومی این برنامه ها شده است.این در حالی است که در سال های اخیر حوزه هنری به دلیل رشد کمی و افزایش بی رویه کارکنان، در موازات کاهش شدید تولیدات و آثار ماندگار، همواره مورد انتقاد بسیاری از هنرمندان و نخبگان بوده و هست. در همین حال پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی با انتشار آثار و منابع قابل توجه، توانسته بود به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تامین محتوای لازم، مورد توجه هنرمندان قرار گیرد.این طور که به نظر می رسد یکی از مهمترین وظایف محول شده به محسن مومنی، رییس جدید حوزه هنری، از سوی خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی، حذف و تعدیل شدید مراکز و کارکنان این نهاد فرهنگی هنری و حرکت به سمت تولید آثار هنری است که البته به جز بخش نخست (حذف و تعدیل) هنوز برنامه دیگری از سوی وی اعلام نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی