خرید بازی 30 روز حبس، مجازات تركاندن آدامس در دادگاه

رسانه‌هاي استراليا اعلام كردند كه يك مرد جوان به دليل تركاندن آدامس در دادگاه عالي اين كشور و حين برگزاري يك جلسه دادرسي به 30 روز حبس محكوم شد.
به گزارش ایسنا، «ميرزا زوكانويچ» 20 ساله هنگامي كه به عنوان يكي از مدعوين در جلسه دادگاهي در «ملبورن» استراليا حضور داشت، به يكباره آدامسي را كه در دهان داشت، باد كرد و تركاند و باعث شد تا قاضي به شدت عصباني شود.
اين در حاليست كه رسانه‌هاي استراليا از قول شاهدان عيني اعلام كردند كه اين مرد جوان درست مقابل قاضي «رادني كريپس» ايستاده و آدامس را مقابل او تركانده است.
در اين گزارش آمده است كه با توجه به عذرخواهي مرد جوان، قاضي او را به اتهام بي‌حرمتي و بر هم زدن نظم دادگاه، به 30 روز حبس در زندان ملبورن محكوم كرد.   

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی