خرید بازی 60 سر انسان در فرودگاه آرکانزاس

کارمندان فرودگاه آرکانزاس محموله‌ای شامل 40 تا 60 سر انسان را بعد از شک کردن به برچسب آن کشف کردند.به گزارش «خبر آنلاین» به نقل از تلگراف، کارمندان خطوط هوایی ساوس‌وست هفته گذشته صندوق‌هایی حاوی سر انسان کشف کردند. این صندوق بعد از شناسایی به پزشک قانونی محلی فرستاده شد.گارلند کامپر از این مرکز در این باره گفت: این سرها در ظروف پلاستیکی قرار گرفته بودند که عایق هوا هم نبودند. روی آنها برچسب‌هایی قرار داشت که اطلاعات کمی در مورد محتوایشان ارائه می‌کرد.تحقیقات بیشتر نشان داد این سرها به شرکت مدترونیک در تگزاس فرستاده شده‌اند که در آنجا جراحان عصب‌شناس به مطالعه گوش، بینی گلو و اعمال جراحی مرتبط با آن می‌پردازند.سخنگوی این شرکت پزشکی اعلام کرد که آنها سفارش 4 سر و 40 قسمت از سر با یک گوش متصل به آن‌ را داده بودند. از این سرها برای آموزش استفاده می‌شود.  

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی