خرید بازی ابتلای سالانه 7 هزار زن به سرطان سینه

دبیر علمی سومین کنگره سرطان پستان: سالانه 7 هزار زن در کشور به سرطان سینه مبتلا می شوند.به گزارش واحد مرکزی خبر، دکتر احمد کاویانی در جمع خبرنگاران افزود: 40 هزار زن در کشور سرطان سینه دارند.وی با بیان این که پایه فرهنگی و اجتماعی در کشورما خانواده است، افزود: زنان محور خانواده محسوب می شوند و بیماری و فقدانشان تاثیرات فرهنگی و اجتماعی بیشتری در مقایسه با کشورهای غربی به همراه دارد.کاویانی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات، توزیع جغرافیایی این بیماری در کشور یکسان است.دبیر علمی سومین کنگره سرطان پستان گفت: عامل اصلی این بیماری مشخص نیست اما ژنتیک پرخطرترین عامل بروز این بیماری است.وی افزود: ژنتیک به طور قطع و به صورت میانگین 6 تا 10 برابر احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی