خرید بازی اجرای 4000 طرح تحقیقاتی در کشور

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: دشمنانی که فکر می‌کنند با تحریم می‌توانند در اراده جوانان ایرانی تزلزل ایجاد کنند، اشتباه می‌کنند.به گزارش شبکه خبر، دکتر حمیدرضا طیبی در نشست پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای بالقوه صنعت و ساختمان با تاکید بر طراحی و اجرای برنامه‌های دانش بنیان برای تحقق اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله افزود: نیروهای پژوهشگر جوان آمادگی کامل دارند تجربیات علمی خود را در صنایع مختلف و گوناگون کشور به کار گیرند.وی با بیان این که تحریم همواره از اول انقلاب تاکنون ما را به سمت توسعه و پیشرفت صنعت داخلی سوق داده است، اضافه کرد: جهاد دانشگاهی با برخورداری از نیروهای متخصص در سه پژوهشکده تاکنون موفق به اجرای4000طرح تحقیقاتی شده که بیشتر آنها برای نخستین بار در کشور انجام شده است.وی اضافه کرد: همچنین جهاد دانشگاهی پس از جنگ تحمیلی500 طرح در زمینه‌های دفاعی اجرا کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی