خرید بازی ادعای عجیب یک دانشمند درباره انقراض بشر!

یک استاد میکروبیولوژی استرالیایی مدعی شد که به دلیل تغییرات آب و هوایی نژاد بشر ظرف 100 سال آینده منقرض می شود.به گزارش مهر، فرانک فنر استاد میکروبیولوژی 95 ساله دانشگاه ملی استرالیا معتقد است که به دلیل انفجار جمعیت و مصرف کنترل نشده در 100 سال آینده نژاد بشر و بسیاری از گونه های جانوران منقرض می شود.به گفته این استاد استرالیایی، این فرایندی برگشت ناپذیر است که با اولین تغییرات آب و هوایی آغاز شده است.پروفسور فنر در این خصوص توضیح داد: “از زمانی که عصر “آنتروپوسن” (Anthropocene) آغاز شده است تغییرات آب و هوایی اثراتی بر روی زمین برجای گذاشته اند که این اثرات با تاثیراتی که یک عصر یخبندان یا برخورد یک ستاره دنباله دار در طول تاریخ زمین شناسی بر روی سیاره ما گذاشته اند برابر است.”عصر آنتروپوسن، به عصر زمین شناسی گفته می شود که در آن فعالیتهای انسان، مسئول اصلی تغییرات آب و هوایی هستند.در سال 2000، پل کراتسن، برنده نوبل شیمی اصطلاح “عصر آنتروپوسن” را ارائه کرد. سپس در سال 2007 دانشمندان سازمان زمین شناسان انگلیسی در مقاله ای که در مجله علمی انجمن زمین شناسی آمریکا (Gsa Today) منتشر کردند، رسما پیشنهاد دادند که عصر “اولوسن” پایان یافته است و جای آن را عصر جدیدی که می تواند عنوان “آنتروپوسن” داشته باشد، گرفته است. در حقیقت Anthropoceneمی تواند به معنی “عصر زمین شناسی انسان” باشد.اکنون به اعتقاد فنر، بشر ساکن سیاره زمین با این تغییرات برای همیشه نابود می شود.تغییرات آب و هوایی هنوز در فاز آغازین است، باوجود این، دگرگونی شرایط جوی به طور قابل توجهی دیده می شود. این در حالی است که تمام دانشمندان این حوزه با این پیش بینی ترسناک فنر موافق نیستند به طوری که “استفان بایدن” معتقد است که هنوز این احتمال وجود دارد که نوع بشر برای جلوگیری از توسعه این تغییرات تلاش کند. برای مثال دستیابی به یک توسعه واقعی انرژیهای تجدیدپذیر می تواند از بروز یک فاجعه جهانی پیشگیری کند.براساس گزارش یونایتد پرس اینترنشنال، کسانی نیز هستند که این پیش بینی فاجعه بار را موثق می دادند و آن را به عنوان هشداری برای رشد جمعیت جهانی و تمام خطراتی که عواقب این افزایش جمعیت در بر دارد تلقی می کنند. به طوری که نیکولاس بویل دانشمند دانشگاه کمبریج حتی این فرضیه را مطرح کرده است که سال 2014 “پایان دنیا” است.این دانشمند در کتاب خود نوشته است: “دنیا در حال ورود به یک بحران جهانی بسیار شدید و بی سابقه در تاریخ است که در واقع عواقب بسیار بد و طولانی مدت بحران اقتصادی بین المللی کنونی است.”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی