خرید بازی اما و اگرهای پرداخت خسارت بدون کروکی‌

دنیای اقتصاد: طبق توافق جدید بیمه مرکزی و پلیس راهنمایی و رانندگی از اول تیرماه امسال سقف خسارات بدون کروکی تصادفات رانندگی تا 1.5 میلیون تومان افزایش مي‌یابد.بیمه مرکزی ایران نیز در این خصوص اعلام کرد: با دسترسی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌گر به بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی، امکان پرداخت خسارت مالی تصادفات تا سقف 1.5 میلیون تومان بدون نیاز به کروکی پلیس در همه شرکت‌های بیمه، فراهم مي‌شود.این درحالی است که بیمه مرکزی و پلیس تنها مقوله تقلبات بیمه‌ای را مدنظر قرار داده‌اند و اعتقاد دارند با اتصال صنعت بیمه به بانك اطلاعاتي پلیس این مشکل حل خواهد شد و بیمه مرکزی بدون توجه به اشکالات اجرایی این طرح را برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است.براساس آمارهای قابل اتکا، با وجود 19میلیون وسیله نقلیه موتوری زمینی در کشورمان، صنعت بیمه تنها 12میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادرکرده است که نشان مي‌دهد حدود 7میلیون ازوسایل نقلیه موتوری بدون بیمه نامه هستند که با توجه به قانون بیمه درصورت تصادف هر یک از خودروهای فاقد بیمه‌نامه با سایر خودروهای دارای بیمه‌نامه، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت نیست و مقصر حادثه خود باید خسارت زیان دیده را جبران نماید.در قانون شخص ثالث داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برپرداخت خسارت بدون کروکی مقدم است؛ بنابراین کنترل و نظارت برتردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث با چه مرجعی است و چگونه باید انجام شود؟در عین حال تکلیف وسایل نقلیه موتوری سنگین که پلیس از ورود آنها به داخل شهرجلوگیری مي‌کند، درزمان تصادف و خسارت کمتر از 5/1میلیون تومان چیست؟در مجموع درزمان تصادفات جاده‌ای تکلیف چیست؟در تصادفاتی که به جای دو اتومبیل سه اتومبیل با یکدیگر برخورد کنند که در مجموع خسارت هرسه کمتر از 5/1میلیون تومان باشد، تشخیص مقصر حادثه با کیست؟ آیا مي‌توانند بدون گزارش پلیس به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند؟آیا در توافق بیمه و پلیس به این موارد توجه شده است؟همه آن‌چیزی که باید در مورد خسارات بدون کروکی بدانید…بدون تردید افزایش آگاهی رانندگان در مورد چگونگی دریافت خسارت بدون کروکی سبب جلوگیری از بروز اختلاف بین رانندگان خودروها با یکدیگر و همچنین با بیمه گران خواهد شد.پس از تصادف رانندگی و برآورد خسارت کمتر از 5/1میلیون تومان برای مراجعه به شرکت‌های بیمه‌گر برای گرفتن خسارت بدون گزارش پلیس سه شرط اساسی دارد:1 – طرفین تصادف در مورد مقصر حادثه به توافق رسیده باشند و شخص مقصر قبول تقصیر کرده باشد. (اقرار به تقصیر).2 – هر دو طرف مقصر و زیان دیده دارای گواهینامه و بیمه نامه باشند.3 – مقصر و زیان‌دیده هر دو به اتفاق به شرکت بیمه مراجعه کنند.شرط اول: بدون تعارف اکثرما ایرانی‌ها فرهنگ رانندگی به ویژه ظرفیت قبول تقصیر در زمان تصادفات را نداریم و بگو مگوهای پس از تصادف و انگشت اتهام گرفتن به سوی یکدیگر دلیلی براین ادعا است.اما قانون گذار با توجه به تمام جوانب قانون را تصویب مي‌کند و نمي‌توان به خاطر نبود فرهنگ از اجرای قانون سرباز زد، اما این نکته قابل توجه است که در پرداخت خسارت بدون کروکی شرط اول، قبول تقصیر و تخلف رانندگی است تا بیمه‌گر شخص مقصر ابتدا مشخص شود و سپس خسارت بدون گزارش پلیس را بپردازد.حال کدام راننده را مي‌شناسید که با علم به اینکه درصورت قبول تخلف باید یک درصد از مبلغ خسارات بدنی و دو درصد از مبلغ خسارات مالی را به عنوان جریمه بپردازد، درزمان تصادف و بدون حضور پلیس قبول کند مقصر تصادف است؟علت‌های 17 گانه حادثه سازبراساس مصوبه هیات وزیران در هر مورد اعلام خسارت ناشی از حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت کارشناسان پذیرش و مسوولان خسارت شرکت‌های بیمه با توجه به تخلفات رانندگی حادثه ساز از رانندگانی که به علت‌های 17 گانه شامل:1 – هرگونه حرکات نمایشی2 – دورزدن در محل ممنوع3 – عبور وسایل نقلیه از پیاده رو4 – نقص سیستم روشنایی5 – ورود ممنوع6 – سبقت غیرمجاز7 – سرعت غیر مجاز8 – عبور از چراغ قرمز9 – عدم رعایت حق تقدم10 – حرکت به طور مارپیچ در راه‌ها11 – تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر12 – عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه یا عدم توجه به جلو13 – گردش به چپ یا به راست یا محل ممنوع14 – روشن نکردن چراغ در شب15 – رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص16 – عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه17 – مصرف مواد روان گردان و مشروبات الکلیمتخلف شناخته شوند در هنگام تصادف باید یک درصد از خسارات بدنی و دو درصد از خسارات مالی را به عنوان وجوه بازیافتی دریافت و به حساب نیروی انتظامي‌ واریز كنند.با توجه به موارد ذکرشده مي‌توان نتیجه گرفت بدون شک 80درصد تصادفات رانندگی در معابر نیازمند حضور پلیس و گزارش اوست!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی