خرید بازی بازداشت مأمورنماهاي سارق

3 متهم سابقه‌دار كه با جعل عنوان مأمور اقدام به سرقت از شهروندان مي‌كردند ، دستگير شدند.به گزارش فارس،‌ اوايل ارديبهشت امسال در پي وصول اطلاعات در خصوص وقوع سرقت‌هاي تحت پوشش مأمور همراه با استفاده از سلاح گرم ، پرونده‌اي جهت رسيدگي تخصصي در اداره يكم مبارزه با سرقت مسلحانه پليس آگاهي تهران بزرگ تشكيل شد.با بررسي اطلاعات بدست آمده مشخص شد يكي از مجرمان سابقه‌دار به نام مجيد كه پيش از اين بيش از 18 بار به اتهام ارتكاب جرايم مختلف از جمله سرقت تحت پوشش مأمور دستگير و روانه زندان شده است، در تاريخ 19 بهمن سال گذشته با تهيه وثيقه از زندان خارج و متواري شده و با تشكيل گروه جديدي اقدامات مجرمانه خود را در قالب سرقت تحت پوشش مأمور آغاز كرده‌است.كارآگاهان اداره يكم در تحقيقات خود اطلاع پيدا كردند كه مجيد در طول مدت سپري كردن دوران مجازات خود در زندان، با مجرم سابقه‌داري به نام بهروز 46 ساله آشنا و پس از متواري شدن از زندان، با وي ارتباط ايجاد كرده و به همراه بهروز و يكي از پسران خود به نام محمدرضا، با تهيه تجهيزات نظامي از قبيل بي سسيم، دستبند، سلاح كمري و تشكيل گروهي جديد، اقدامات مجرمانه خود در قالب سرقت تحت پوشش مأمور را از سر گرفته است.در تاريخ 5 ارديبهشت امسال سرقت مسلحانه از يك دستگاه خودرو Maxima به اداره يكم پليس آگاهي اعلام شد. مالباخته پس از حضور در پليس آگاهي به كارآگاهان گفت: در روز حادثه در منطقه سيدخندان با خودروي شخصي خود در حال تردد بودم كه سرنشينان 2 دستگاه موتورسيكلت در حاليكه به همراه خود بي سيم، دستبند و سلاح كمري داشتند با نزديك شدن به ماشينم از من خواستند تا توقف كنم. پس از آن 2 نفر از آنها به ماشين نزديك شدند.وي افزود: اين افراد مدعي شدند «به ما گزارش شده كه با اين ماشين موادمخدر جابجا شده و بايد براي دادن توضيحات به همراه ما بياييد» ، پس از آن به همراه آنها و با خودروي من حركت كردم تا اينكه با هدايت آنها به جاده خاوران رفتيم؛ در جاده خاوران آنها خودرو را متوقف و يكي از آنها با تهديد اسلحه مرا مجبور كرد تا از ماشين پياده شوم و حتي براي ترساندن من اقدام به تيراندازي نيز كرد و بلافاصله با خوردوي من از محل متواري شدند.كارآگاهان اداره يكم كه همزمان با طرح شكايت مالباخته در حال پيگيري پرونده مجيد و همدستانش بودند با اطلاعات بدست آمده از پرونده اخير ضمن شناسايي بهروز به عنوان يكي از سارقان اطمينان پيدا كردند كه سرقت خودرو توسط اعضاي گروه مجيد انجام شده است.كارآگاهان اداره يكم كه در طول تحقيقات خود، ضمن شناسايي مخفيگاه مجيد در منطقه تهرانپارس، مخفيگاه متهم را تحت مراقبت‌هاي شبانه روزي خود قرار داده بودند در تاريخ 1 خرداد امسال با اخذ دستور قضايي از شعبه يازدهم دادسراي جنايي تهران متهم را در داخل مخفيگاهش دستگير و به اداره يكم منتقل كردند.مجيد ضمن اعتراف به ارتكاب سرقت تحت پوشش مأمور، بهروز را به عنوان همدست خود معرفي كرد؛ با اطلاعات بدست آمده از مجيد، مخفيگاه ديگر عضو گروه بهروز در اسلامشهر مورد شناسايي قرار گرفت و او نيز پس از گذشت تنها چند ساعت از زمان دستگيري سركرده گروه توسط كارآگاهان اداره يكم دستگير و به اداره يكم منتقل شد.با اعتراف بهروز به سرقت خودروي سواري ماكسيما، خودروي مسروقه نيز در كوچه‌هاي فرعي منطقه تهرانپارس كشف و ديگر عضو گروه به نام محمدرضا پسر مجيد نيز در ساعت‌هاي پاياني همان روز دستگير و به همراه ديگر متهمان به پليس آگاهي منتقل شد.كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ در ادامه تحقيقات خود موفق به شناسايي محل ارتكاب سرقت‌ها توسط مجيد و اعضاي گروه وي شدند.با اعترافات بدست آمده از متهمان و همچنين جمع بندي شكايات مطروحه در خصوص سرقت‌هاي انجام شده به شيوه و شگردهاي فوق و شناسايي تعدادي از مالباختگان مشخص شد اعضاي اين گروه علاوه بر تهران در ديگر استان‌ها و شهرها به سرقت از مالباختگان اقدام كرده‌اند.سرهنگ عباسعلي محمديان ، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ، گفت: متهم اصلي پرونده تا پيش از اين به اتهام ارتكاب جرايم مختلف ار قبيل خريد و فروش موادمخدر، سرقت خودرو و بويژه سرقت تحت پوشش مأمور بارها دستگير و روانه زندان شده است.رئيس پليس آگاهي پايتخت با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش چهره هر 3 متهم از سوي مقام قضايي گفت: با توجه به سوابق متعدد متهمان و احتمال ارتكاب جرايم متعدد از سوي آنها، به دستور بازپرس شعبه يازدهم دادسراي جنايي تهران دستور انتشار بدون پوشش چهره هر 3 متهم جهت شناسايي ديگر مالباختگان احتمالي صادر شده است.از همه مالباختگاني كه نسبت به شناسايي متهمان اقدام كرده‌اند دعوت شده تا جهت طرح شكايت خود به اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي و يا شعبه يازدهم بازپرسي دادسراي جنايي تهران بزرگ مراجعه كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی