خرید بازی برنامه صهیونیست ها برای تصاحب صحرای سینا با سیاست خرید زمین

سرویس بین الملل ـ “اراضی سینا خط قرمز مصر است ” این جمله ای است که رئیس دادگاه عالی مصر به خبرنگاران گفته و از اینکه برخی از صهیونیست ها با هویت پوششی ایتالیایی در حال تصاحب اراضی سینا هستند ، اعلام شکایت کرده است.به گزارش “”، ماجرا از این قرار است که اراضی گردشگری سینا بویژه در منطقه ساحلی شرم الشیخ را گروهی از اتباع رژیم صهیونیستی با گذرنامه ایتالیایی تصاحب کرده و با استفاده از مصونیت اتباع خارجی اصرار به صدور سند مالکیت دارند که این موضوع به شدن مقامات مصری را برآشفته است. روزنامه سعودی “الشرق الاوسط” که این خبر را منتشر کرده می افزاید، در همین راستا دادگاه محلی سینا نیز اعلام کرد : سرمایه داران اسرائیلی و اروپایی (عمدتا ایتالیایی) که بر روی زمین های اجاره ای اقدام به احداث هتل و مجمتمع های گردشگری کرده اند اکنون دادخواستی را برای تصاحب زمین های یادشده ارائه کرده اند و بر اساس دادخواست ارائه شده و دفاعیات انجام شده به احتمال بسیار مالکیت بخشی از صحرای سینا را در اختیار خواهند گرفت.اکنون اهالی سینا  در تجمعی اعتراض آمیز از اینکه اتباع کشورهای اروپایی موجب اشاعه فحشا در صحرای سینا شده اند به دادگاه شکایت کرده و اعلام کرده اند جوانان صحرای سینا در آتش فساد اروپایی ها و اسرائیلی ها می سوزند. گفتنی است سیاست خرید و مالکیت زمین که اکنون در مصر و در صحرای سینا کلید خورده است همان سیاستی است که صهیونیست ها با حمایت انگلستان در دهه 40 میلادی در سرزمین فلسطین پیاده کرده و در نهایت خود را صاحب این سرزمین نامیدند، به نظر می رسد صهیونیست ها اینبار به شکلی مشابه در پی تصاحب و یا تحت کنترل درآوردن بخشی از سرزمین مصر باشند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی