خرید بازی تلفن همراه، مغز را تحریك می كند

پژوهشگران می گویند: هر پیامی كه از تلفن همراه مبادله می شود، مغز انسان را تحریك می كند.به گفته متخصصان، استفاده مكرر از ایمیل و پیامك، عاملی استرس زاست كه بر تمركز و یادگیری انسان تاثیر منفی می گذارد.براساس نتایج بررسی های پژوهشگران، وقتی تلفن می كنیم ماده دوپامین تولید می شود كه بر اعصاب و روان ما تاثیر منفی می گذارد.نتایج تحقیقات حاكی است: مغز انسان همزمان بیش از دو كار را نمی تواند انجام دهد، به همین علت، وقتی تلفن زنگ می زند، انسان مجبور می شود كارهای دیگرش را رها كند.پزشكان می گویند: با فناوری های پیشرفته امروزی باید با اعتدال برخورد كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی