خرید بازی حبس ابد برای قاتل مروه الشربينی

کیهان نوشت:دادگاه عالي آلمان، حكم حبس ابد دادگاه در سدن در مورد قاتل شهيده حجاب را تاييد كرد.روزنامه آلماني تاگس اشپيگل روز شنبه با چاپ اين خبر اعلام كرد: دادگاه عالي آلماني ضمن رد درخواست تجديدنظر «الكس فانيز» قاتل مره الشربيني، حكم دادگاه در سدن كه جنايت در صحن آن اتفاق افتاده بود را تاييد و وي را به حبس ابد محكوم كرد.براساس اين گزارش، وكيل مدافع اين قاتل آلماني پس از صدور حكم حبس ابد از سوي دادگاه در سدن اعلام كرده بود كه نسبت به صدور آن در دادگاه قانون اساسي و دادگاه اروپايي حقوق بشر اعتراض و خواستار تجديدنظر خواهد شد.قتل مروه الشربيني شهيده حجاب در سال 2009 به دست يك جوان آلماني نژادپرست در صحن دادگاه در سدن آمان موجي از خشم و نفرت در كشورهاي مسلمان به وجود آورد.طي اين حادثه يك جوان آلماني به نام الكس فاينز با وارد كردن ضربات متعدد كارد به مروه الشربيني كه براي پي گيري شكايت خود از وي به دادگاه مراجعه كرده بود، اين پزشك مسلمان را از پاي درآورد و شوهر او را به شدت زخمي كرد در حالي كه پليس آلمان شاهد اين موضوع بود، به اشتباه به جاي قاتل، همسر مروه را مورد اصابت گلوله قرار داد.پيش از اين واقعه دادگاه در سدن طي حكمي، الكس فاينز را به دليل توهين به يك زن مسلمان و اعمال نژادپرستي محكوم به پرداخت غرامت مالي كرده بود. اما قاتل نسبت به صدور آن اعتراض كرده بود.دادگاه در سدن نيز در روز يازدهم نوامبر، راي به حسب ابد براي قاتل مروه الشربيني داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی