خرید بازی سبیل‌های فک، ردیاب راه دور ماهی‌ها

يك پژوهش جديد نشان مي‌دهد كه فك‌ها از سبيل‌هايشان به عنوان رادار براي رديابي ماهي‌ها از فواصل دوردست استفاده مي‌كنند.
به گزارش ايسنا، گروهي از دانشمند‌ان آلماني دريافته‌اند كه فك‌هاي بندرگاه مي‌توانند با استفاده از سبيل‌هاي فوق‌العاده حساس و استثنايي خود زيردريايي‌هاي مينياتوري و بسيار كوچكي را كه از فاصله دور و حدود 130 فوتي از كنارشان عبور مي‌كنند، رديابي كرده و ردحركت اين زير دريايي‌ها را كه در پشت خود بر جاي مي‌گذارند، پيگيري كنند.
در مطالعات قبلي محققان دريافتند كه فك‌ها اين توانايي را براي رديابي ماهي هاي كوچك تر در فواصل دور را دارند، اما از آنجا كه نيروي رانشي زير دريايي ها شبيه به ماهي‌ها نيست، محققان تصميم‌ گرفتند بررسي كنند كه آيا اين حساسيت در فك‌ها تا چه حد است.
به گزارش نيچر، دانشمند‌ان اين آزمايش را روي يك فك شش ساله به نام «هنري» طي دوره‌اي دو ماهه در مركز علوم دريايي آلمان انجام دادند.
جزئيات اين پژوهش در مجله «بيولوژي آزمايشي» منتشر شده است.
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی