خرید بازی ضرورت رعايت توصيه‌هاي پزشكي

برخي از بيماران پس از مراجعه به پزشك و دريافت توصيه‌ها و نسخه دارويي مربوط به بيماري خويش، سرخود اقدام به تغييراتي در برنامه دارويي خود مي‌كنند.بعضا نيز پيش مي‌آيد كه اين دسته از بيماران خود به كم‌كردن دوز دارويي يا افزودن به آن يا تغيير ساعات استفاده از دارو مبادرت مي‌ورزند. اين امر به‌ويژه از سوي بيماران قلبي يا آن دسته از بيماران فشار خوني مي‌تواند تا حد زيادي خطرآفرين يا حتي مرگبار باشد زيرا پزشك هنگامي كه توصيه به مصرف دارو مي‌كند اين توصيه را بر پايه تشخيص خود و با توجه به سن، قد، وزن و وضع بيمار ارائه مي‌دهد و همچنين نسخه را نيز بر مبناي همين موارد تنظيم مي‌كند. در نتيجه تخطي از نسخه پزشك مي‌تواند باعث بي‌اثر شدن دارو يا مصرف بي‌رويه آن شود كه منجر به ايجاد خطرات حاد جسماني مي‌شود.به‌عنوان مثال اگر بيماري از سوي دكتر به استفاده از داروهاي قلب به‌دليل بروز عوارض قلبي ملزم شده است، اين بيمار نبايد تحت هيچ شرايطي خود زمان و دوز دارويي را تعيين كند يا حتي با مشاوره با اطرافيان كه اغلب نيز كارشناس نيستند و آگاهي چنداني از مسائل پزشكي ندارند به‌صورت خودسر و در زمان‌هايي كه لازم مي‌بيند دارو مصرف كند، زيرا پزشكان با توجه به نياز بيماران به‌ويژه بيماراني كه در شرايط بحراني قرار دارند دارو تجويز مي‌كنند.براي روشن شدن اين مسئله و آگاهي از مصرف درست داروها ذكر چند نكته ضروري به‌نظر مي‌رسد، دارو را طبق دستور پزشك با زمان‌بندي معين و براي يك دوره كامل درماني مصرف كنيد. اگر از داروهاي بي‌نياز به نسخه پزشك استفاده مي‌كنيد، طبق دستور بروشور دارو عمل كنيد، مگر اينكه پزشك شما توصيه ديگري كند. اگر فكر مي‌كنيد داروي تجويزي پزشك مؤثر واقع نشده با پزشك‌تان تماس بگيريد و از جانب خود اقدام به قطع مصرف دارو نكنيد چراكه ظهور اثرات مفيد بعضي داروها به چند هفته زمان نياز دارد.زودتر از دوره درمان داروي خود را قطع نكنيد چرا كه از بين رفتن علائم بيماري براي حصول اطمينان از تكميل دوره درمان كافي نيست. به‌طور مثال در مورد مصرف آنتي بيوتيك‌ها علائم عفونت طي چند روز از بين مي‌روند اما به‌طور مثال بايد تا ۲ هفته مصرف شده تا عفونت كاملاً ريشه كن شود. نگهداري داروهاي گوناگون در يك قوطي صحيح نيست. همچنين داروهاي مورد استفاده را پس از مصرف در قوطي دربسته نگهداري كنيد و هرگز برچسب دارو را از آن جدا نكنيد.بر خي از مواقع پيش مي‌آيد كه افراد در شب چراغ را روشن نمي‌كنند و در تاريكي از داروي خود استفاده مي‌كنند، براي جلوگيري از اشتباه، دارو را در تاريكي مصرف نكنيد، برچسب آن‌را قبل از مصرف بخوانيد؛ به‌ويژه به تاريخ انقضا و هر نوع توصيه مصرفي توجه كنيد.هر دارويي ممكن است در كنار خواص درماني عوارض ناخواسته‌اي نيز داشته باشد كه بعضي از آنها ممكن است به اقدامات پزشكي خاصي نياز داشته باشند بنابراين لازم است بدانيد داروي مصرفي چه عوارضي دارد و درصورت بروز آن‌چه اقدامي كنيد. براي اين منظور يا از پزشك خود در مورد عوارض احتمالي دارو سؤال كنيد يا هر واكنش و عارضه غيرعادي‌اي را به پزشك خود اطلاع دهيد تا وي تصميم‌گيرد؛  پزشك معالج ممكن است دوز دارو را كم كرده يا تذكر دهد كه بعد از گذشت چند روز بدن شما خود را با اين شرايط تطبيق خواهد داد  يا شايد داروهاي ديگري را با عوارض جانبي كمتر جايگزين آن كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی