خرید بازی لباس‌هاي جلف، تنگ و بدن‌نما مصداق بدحجابي دختران و پسران

پس از گذشت يك ماه‌ونيم از اعلام بحث‌هاي مربوط به اجراي طرح‌هاي عفاف و حجاب و تاكيد وزارت علوم مبني بر لزوم پوشش مناسب در دانشگاه‌ها، معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم مصاديق بدحجابي دانشجويان پسر و دختر را اعلام كرد.غلامرضا خواجه سروري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اعلام مصاديق بدحجابي دانشجويان دختر و پسر، گفت: مصاديق پوشش و بدحجابي براي دانشجويان پسر و دختر بدحجاب همان مصاديق آئين‌نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در آن تاكيد شده كه دانشجويان لباس‌هايي بپوشند كه در عرف مردم و دانشگاهيان جاي داشته باشد و همانند لباس يك فرد معمولي كه در جامعه زندگي مي‌كند، باشد.او مصداق دقيق و معيار سنجش لباس و نوع پوشش براي دانشگاهيان را نمونه لباس يك فرهيخته عنوان كرد و افزود: دانشجويان بايد لباس‌هايي بپوشند كه همچون نوع پوشش يك انسان فرهيخته و متشخص است و پوششي بايد داشته باشند كه توجهي را جلب نكند.خواجه‌سروري در تشريح مصاديق پوشش مناسب براي دانشجويان دختر گفت: در آئين‌نامه آمده است كه نوع پوشش دانشجويان دختر بايد به شكلي باشد كه لباس‌ها گشاد و بلند باشد و روسري يا مقنعه نيز بلند و به صورت كلي حجم بدن خانم‌ها را نشان ندهد.معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم ضمن توضيح مصاديقي بدحجابي دانشجويان پسر گفت: در آئين‌نامه به نوع پوشش دانشجويان پسر نيز اشاره شده است و نوع برخورد با پسر و دختر تفاوتي ندارد، دانشجويان پسر در ابتدا بايد از پوشيدن لباس‌هايي كه در اصطلاح عام «جلف» ناميده مي‌شود پرهيز كنند و پوشيدن تي‌شرت‌هاي تنگ و بدن‌نما، شلوارهاي كوتاه و تنگ كه با حركتي هم قسمتي از بدن آنها مشخص مي‌شود، ممنوع است و مشكل قانوني دارد.وي تاكيد كرد: رويكرد وزارت علوم در اين موارد به صورت كلي فرهنگي است اما اگر كسي از دانشجويان از اين موارد تخطي كند با آنها از سوي كميته‌هاي انضباطي برخورد مي‌شود.وي افزود: برخوردها و تنبيه‌ها متناسب با نوع جرمي است كه اتفاق مي‌افتد كه معمولا يا تذكر كتبي و شفاهي است يا تعليق ترم يا درس كه بستگي به كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی