خرید بازی ماجرای خواندنی کشاورزی ماهیها و وجین محصولات

مطالعات جدید نشان می دهند ماهیها نیز به کشاورزی علاقمندند و مزارعی دارند که با دقت و جدیت تمام به نگهداری و وجین محصولات آن مشغولند.به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مقاله ای که برای انتشار در نشریه BMC Evolutionary Biology پذیرفته شده است گونه ای از دوشیزه ماهی ها به نام “ماهی کشاورز تیره” مزارعی از جلبکهای سرخ دارند و ماهی و جلبک در این مزارع از حضور یکدیگر استفاده می کنند.چنین ارتباط سودمندی یعنی نگهداری ماهی از جلبک و تامین غذای ماهی توسط جلبک نمونه آشکاری از همزیستی مسالمت آمیز است و این کشف جدید نمونه ای نادر از آن را در میان آبزیان در محیطهای دریایی به نمایش گذاشته است.”هیروکی هاتا” از دانشگاه “ایمه” حین مطالعات خود مشاهده کرده است که این ماهیها از قلمرو خاصی که جلبکهای سرخ در آنها روئیده اند در برابر ماهی های مهاجمی مانند خارپوستان دریایی و دیگر ماهی ها محافظت و دفاع می کند. به گفته “هاتا” این کشاورزان سخت کوش بر روی کشت جلبکهای خوردنی تر کار می کنند که حاصل آن کاشت گونه هایی خاص از جلبکها خواهد بود.”هاتا” به همراه دیگر محققان با شگفتی شاهد این پدیده بوده اند که ماهی کشاورز جلبکهای ناخواسته را از میان مزرعه اش وجین کرده و به خارج از مزرعه انتقال داده است.برای انجام این مطالعه دانشمندان 320 محدوده زندگی متعلق به 18 گونه دوشیزه ماهی را در صخره های مرجانی در مصر، کنیا، مائوریتیوس، مالدیو، تایلند و جزایر اوکیناوا مورد بررسی قرار دادند. به گفته دانشمندان با وجود اینکه مزارع جلبکی بیشتر به سمت اقیانوس هند غربی متمرکز شده اند اما در مناطق ذکر شده نیز ماهیها به شدت در حال کاشت و نگهداری از این جلبکها هستند.”هاتا” می گوید این ماهی ها تنها قادر به خوردن نوعی خاص از جلبکها هستند زیرا دچار کمبود اندام و آنزیمهای گوارشی هستند که مانع از هضم جلبکهای فیبردار خواهد شد. از این رو این ماهیها غذاهای متناسب با بدنشان را کاشته و از آن به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند.بر اساس گزارش دیسکاوری، ماهیهای کشاورز بر سر زمینهایی که برای کشت جلبکهای مورد نظر آنها حاصلخیز ترند با یکدیگر رقابت می کنند و برخی از آنها گونه های متعددی از جلبکها را در یک مزرعه در کنار یکدیگر کشت می کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی