خرید بازی 10وزیر به پارلمان بخش خصوصی دعوت شدند

کارت دعوت حضور درنشست های موسوم به “صبحانه با مسئولان” برای 11عضو کابینه ورییس سازمان صدا وسیما وشهردار تهران ارسال شد تا سفره نان وپنیر اتاق تهران پس ازمدت کوتاهی وقفه دوباره پهن شود.این خبر را محمد مهدی راسخ اعلام والبته این را هم اضافه کرد که درمدت زمانی کوتاه،محمود بهمنی ،رضا تقی پور وصادق خلیلیان به دعوت اتاق تهران پاسخ مثبت داده اند وبه زودی به اتاق تهران می آیند.دبیرکل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران که این روزها سخت مشغول تجیهز وآماده سازی ساختمان جدید اتاق تهران است،ازاحیای سنت صبحانه با مسئولان هم غفلت نکرده وبرای 10 وزیر،رییس کل بانک مرکزی،رییس سازمان صدا وسیما وشهردار تهران دعوت نامه ارسال کرده ودرعین حال از 6 معاون وزیرومدیرعامل سازمان های بزرگ اقتصادی هم خواسته است تا درنشست های ویژه اتاق تهران شرکت کنند.محمد مهدی راسخ دراین زمینه گفت:رییس کل بانک مرکزی که به دعوت اتاق تهران پاسخ مثبت داده است،روز هفتم تیرماه درجمع فعالان بخش خصوصی حاضرمی شود وپس ازآن مامیزبان وزیرارتباطات وفن آوری در تاریخ 27تیرماه خواهیم بود.وی افزود:وزیرجهاد کشاورزی هم پاسخ مثبت داده است که درحال تنظیم وقت حضورایشان دراتاق تهران هستیم.دبیرکل اتاق تهران از تدارک گسترده حضوردیگر اعضای دولت در نشست های صبحانه بخش خصوصی خبرداد وگفت:با ارسال دعوت نامه رسمی برای وزرای نفت،بهداشت،اقتصاد،مسکن،رفاه وتامین اجتماعی،نیرو،راه وترابری وکارواموراجتماعی پی گیر حضور آنها در اتاق تهران هستیم وامیدواریم هرچه زودتر زمینه گفتمان بیشتر فعالان بخش خصوصی با مقامات دولتی فراهم شود.وی همچنین از ارسال دعوت نامه رسمی به رییس سازمان صدا وسیما وشهردار تهران خبرداد وگفت:حضور مهندس ضرغامی درنشست ویژه فعالان بخش خصوصی را در راستای اصل 44 ضروری می دانیم ودرعین حال برای تبیین سیاست های اقتصادی پایتخت از دکتر قالیباف هم دعوت کرده ایم.محمد مهدی راسخ هم چنین از آغاز برگزاری نشست های ویژه با برخی معاونان وزرا ورؤسای سازمان های بزرگ دولتی وسفرا خبرداد وگفت:روزسه شنبه همین هفته میزبان “علی ذبیحی”رییس سازمان تامین اجتماعی هستیم واز کارآفرینان بخش خصوصی ومدیران اقتصادی کشور دعوت کرده ایم که با حضور دراین نشست،نقطه نظرات خود را درمورد فراز وفرودهای تامین اجتماعی بیان کنند ودرعین حال به پاسخ های رییس سازمان تامین اجتماعی هم گوش دهند.دبیرکل اتاق تهران با اشاره به این که نام این گونه نشست ها”نشست با مدیران” است گفت:به جز رییس سازمان تامین اجتماعی ،از رؤسای پنج سازمان بزرگ دولتی هم چون گمرک،توسعه تجارت،امورمالیاتی،سرمایه گذاری وکمک های فنی واقتصادی وخصوصی سازی هم به صورت رسمی دعوت کرده ایم وازآن جا که امورمهم اقتصادی کشور دراین سازمان ها متمرکز شده است،امیدواریم بتوانیم زمینه تعامل وگفتمان میان فعالان بخش خصوصی ومدیران این سازمان ها را فراهم کنیم.وی افزود: درهمین زمینه چندی پیش میزبان سفیر جدید ایران در بغداد بودیم که اتفاقا با استقبال گسترده فعالان بخش خصوصی همراه شد وامیدواریم نشست های آتی اتاق هم،با استقبال گسترده مدیران اقتصادی همراه شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی