خرید بازی 40 هزار معلم استخدام مي‌شوند

دبير هيئت مرکزي گزينش وزارت آموزش و پرورش گفت: به محض اعلام نتايج آزمون
مرحله اول استخدامي آموزش و پرورش و اسامي نهايي پذيرفته شدگان به مرکز
گزينش اين وزارتخانه، بررسي صلاحيت‌هاي فردي پذيرفته شدگان همزمان با آزمون
تخصصي مرحله دوم آغاز مي‌شود.

فرشته حشمتيان در گفتگو با مهر با بيان اينکه هئيت گزينش استانها هم اکنون
در حال برنامه ريزي و تمهيدات لازم براي بررسي صلاحيتهاي فردي و تخصصي
پذيرفته شدگان در آزمون استخدامي است گفت: با برگزاري همايشهاي عمومي هسته
هاي گزينش استانها را براي بررسي صلاحيت افراد آماده کرده‌ايم.

آزمون مرحله اول استخدامي وزارت آموزش و پرورش هفتم خرداد با شرکت حدود 650
هزار داوطلب برگزار شد و قرار است 40 هزار معلم از بين اين افراد در آموزش
و پرورش استخدام شوند.

اولين مرحله بررسي فرم مشخصات افراد

دبير هئيت مرکزي گزينش وزارت آموزش و پرورش درباره فرايند گزينش پذيرفته
شدگان در مرحله اول آزمون استخدامي تصريح کرد: اولين مرحله از گزينش، بررسي
فرم مشخصات پذيرفته شدگان است که در هنگام ثبت نام پر کرده اند و شرعا به
ما اجازه داده اند درباره وضعيت آنها تحقيق کنيم.

حشمتيان با بيان اينکه رعايت شان و کرامت داوطلبان در گزينش يک اصل است،
افزود: پس از اين مرحله جمع آوري اطلاعات پذيرفته شده بر اساس ماده دو
قانون گزينش کشوري به سه شکل مصاحبه حضوري، تحقيق محلي و اشکال ديگر تا
زمان کسب حصول اطمينان صلاحيت فرد دنبال مي شود.

به گفته وزير آموزش و پرورش استانهاي خوزستان، سيستان و بلوستان، آذربايجان
غربي، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال بختياري، کهکيلويه و بويراحمد، کرمان در
الويتهاي اول استخدام نسبت به ساير استانها قرار دارند.

ملاک گزينش حال فعلي افراد است

دبير هئيت مرکزي گزينش وزارت آموزش و پرورش با اعلام اينکه مدت زمان بررسي
صلاحيت افراد طبق ماده 16 قانون گزينش سه ماه تعريف شده است، گفت: به دليل
تعيين تکليف وضعيت استخدامي آموزش و پرورش تا قبل از شروع سال تحصيلي اين
مدت زمان کوتاهتر مي شود.

حشمتيان در پاسخ به اين سئوال که ملاکهاي گزينش داوطلبان چه مواردي است
تصريح کرد: ملاک گزينش استخدام حال فعلي افراد با رعايت شان و کرامت آنها
است.

نحوه بررسي به اعتراض ها و شکايتها

حشمتيان درباره مراحلي که يک فرد براي  گزينش بايد طي کند نيز گفت: بررسي
اوليه در هسته گزينش استان انجام مي شود که داوطلب در صورت رد شدن در اين
مرحله، اعتراض کتبي خود را اعلام مي کند و بار ديگر نيز پرونده وي در استان
بررسي مي شود.

دبير هئيت مرکزي گزينش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در صورتي که داوطلب
بازهم در گزينش استان پذيرفته نشد و به راي ثانويه نيز اعتراض داشت پرونده
وي در هئيت مرکزي گزينش در وزارت آموزش و پرورش نيز بررسي مي شود و در صورت
راي منفي مي تواند اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري و هئيت عالي گزينش
رياست جمهوري اعلام کند.

حشمتيان با تاکيد براينکه داوطلب نبايد هيچ استرسي براي گزينش داشته باشد،
تاکيد کرد: اگر داوطلبي در مراحل اوليه گزينش پذيرفته نشد دليلي بر داشتن
مشکل فردي نيست بلکه نرسيدن به حد نصاب براساس انتخاب اصلح است، اما
داوطلبان حق دارند که شکايت خود را تا مراحل بالا دنبال کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی