خرید بازی گروگانگيري براي اتوي لباس‌ها

پلیس ایالت جورجیا آمریکا یک مرد را که با اسلحه کشیدن براي مادرش، او را دست کم شش ساعت گروگان گرفته بود، بازداشت کرد. این مرد مادرش را گروگان گرفته بود چون او نمی خواست لباس‌هایش را اتو کند. به گفته یکی از ماموران پلیس، رابرت ادوارد تایریل جونیور 29 ساله روز حادثه از مادر 51 ساله خود خواست لباس‌هایش را اتو کند. او زمانی که با مخالفت مادرش مواجه شد با وی مشاجره کرد و گفت: اتوکردن لباس‌ها وظیفه زنان است.زمانی که مادر این مرد به مخالفت ادامه داد، او به مادرش اسلحه کشید و پس از گرفتن کلیدها و تلفن همراهش، شش ساعت مانع خروج مادرش از اتاق شد. بنابر اعلام پلیس، مادر این مرد توانسته بود در فرصت مناسبی از خانه فرار کند و موضوع را با ماموران درمیان بگذارد. پلیس پسر این زن را بازداشت و او را به تعرض مسلحانه به مادرش و محدود کردن آزادی او متهم کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی