خرید بازی مرگ 5800 نفر امسال بر اثر سوانح رانندگي

فارس گزارش شد: رئيس سازمان پزشكي قانوني گفت: 5 هزار و 826 نفر در سه ماهه نخست امسال بر اثر وقوع سوانح رانندگي در جاده‌هاي كشور كشته شدند.احمد شجاعي اظهار داشت: 4 هزار و 558 مورد از متوفيان مرد و يك هزار و 268 مورد نيز زن بودند.وي ادامه داد: همچنين 82 هزار و 974 نفر نيز براي معاينه بعد از تصادف به پزشكي قانوني مراجعه كردند كه 60 هزار و 584 مورد آنها مرد و بقيه زن بودند.رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: در سال گذشته نيز 59 هزار و 598 پرونده فوت به پزشكي قانوني ارجاع شد كه 22 هزار و 973 مورد فوتي‌ها بر اثر تصادف بوده است.شجاعي افزود: در سال گذشته 295 هزار و 179 نفر براي معاينات پزشكي بعد از تصادف به اين سازمان مراجعه كردند كه 219 هزار و 563 مورد مرد و بقيه زن بودند.وي ادامه داد: در استان سمنان نيز در سه ماهه نخست سال جاري، 127 نفر در اثر تصادف جان خود را از دست داده‌اند.رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: بودجه سال جاري سازمان پزشكي قانوني حدود 210 ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته تغييري نكرده و تعرفه‌هاي پزشكي قانوني نيز بين 10 تا 15 درصد افزايش يافته است.شجاعي افزود: در بحث نيروي انساني نيز مشكل اصلي حقوق و مزايا است كه بايد با توجه به كار دشواري كه كارمندان پزشكي قانوني دارند، افزايش پيدا كند.وي ادامه داد: كمبود فضاهاي اداري و آزمايشگاهي نيز با طرح‌هايي كه در سراسر كشور در حال اجراست، كاهش مي‌يابد.رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور اظهار داشت: حدود يك هزار و 500 نفر نيروي متخصص با مدرك دكترا در سازمان‌هاي پزشكي قانوني كل كشور فعاليت مي‌كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی