خرید بازی كشف قبرهايي با اجساد قطعه قطعه شده

قبرستاني باستاني با اجسادي قطعه قطعه شده، در كاوش‌هاي اخير باستان‌شناسان در روستايي واقع در منطقه لايپتسك روسيه كشف شد.به گزارش فارس، قبرهاي اين گورستان كه بيشتر شبيه به حفره و گودال‌ بوده‌اند،‌ اجزاي قطعه قطعه شده از اندام افراد مختلف را در خود جاي داده بودند.از آنجايي كه در فرهنگ بعضي قبايل كوچ نشين، به سبب وجود عقايد رجعت دوباره مردگان از عالم ديگر، بدن‌هاي اجساد قطعه قطعه مي‌شد برخي اين منطقه را قبرستاني متعلق به ساكنان قبيله كوچ نشين هن اعلام كردند، اما به عقيده برخي ديگر، نحوه تدفين اجساد كه با بدن‌هايي مثله و به صورت مخلوط با يكديگر صورت گرفته بود، بيشتر شبيه به دفن مهاجماني بود كه به اين قبيله حمله كرده بودند.با اين وجود باستان‌شناسان اعلام كردند، علاوه بر اجساد، زيور آلاتي باستاني همچون دست بند‌هاي برنزي و مهر‌هاي شيشه‌اي را نيز در داخل قبرها كشف كردند كه احتمال متعلق بودن اين قبرستان به مردمان اين قبيله را افزايش مي‌داد.اين اكتشاف در روستاي كسيزوزو در منطقه لايپتسك روسيه صورت گرفت. روستايي كه در قرن‌هاي پنجم تا ششم ميلادي مركز اداري خوانين قبيله هن، از قبيل جنگجوي اوراسيا به شمار مي‌رفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی