خرید بازی خطر آب تهران برای نوزادان شیر خشکی

نايب رئيس دوم كميسيون بهداشت مجلس گفت: موضوع نيترات بالاي آب شرب جنوب تهران از چند سال پيش مطرح بود علت آن هم تداخل فاضلاب در چاه‌هاي جنوب تهران است كه استفاده مستقيم اين آب براي نوزادان با احتمال خفگي همراه است.انوشيروان محسني بندپي در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: درباره نيترات آب تهران دو گزارش از دو دستگاه دولتي ارائه شده، وزارت نيرو كه مسئول تأمين آب است اين مسئله را رد كرده اما وزارت بهداشت كه مسئول سلامت مردم و آ‌ناليز كيفيت آب است بر بالا بودن نيترات آب در بخش‌هايي از جنوب تهران تأكيد كرده است به همين علت كميسيون بهداشت و درمان مجلس بررسي اين موضوع را در دستور كار قرار داده است.وي ادامه داد: با اين وجود مي‌دانيم كه مسئله نيترات بالاي آب بخش‌هايي از جنوب تهران مسئله جديدي نيست و از چند سال قبل مطرح بوده است. هر ليتر فاضلاب انساني بين 40 تا 60 ميلي ليتر ازت دارد كه در يك پروسه به نيترات تبديل مي‌شود و در سفرهاي آب زيرزميني و آب چاه‌هاي جنوب تهران باقي مي‌ماند.عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: نيترات موجود در آب با تصفيه آب و كلرزني تغيير ماهيت نمي‌دهد بلكه با روش‌هاي پيشرفته تغيير يون امكان جداسازي آن وجود دارد كه فعلاً چنين كاري انجام نمي‌شود و چون از حدود 150 ليتر آب مصرفي مردم تهران حدود 80درصد دوباره به صورت فاضلاب به سفرهاي زيرزميني برمي‌گردد احتمال وجود نيترات بيش از حد مجاز در آب‌هاي زيرزميني جنوب تهران وجود دارد كه بايد به طور دقيق بررسي شود.وي گفت: به هر حال بخشي از آب شربي كه در تهران مورد استفاده قرار مي‌گيرد از سفرهاي زيرزميني و چاه‌ها استفاده مي‌شود و چون فاضلاب‌هاي شهري نيز در سفرهاي زيرزميني جنوب تهران رها مي‌شوند احتمال تداخل اين آب‌هاي با ازت و نيترات بالاتر از حد مجاز با آب شرب هست.عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به اينكه تجمع فاضلاب شهري در جنوب تهران است، اگر در شمال يا مركز تهران از آب چاه و سفرهاي زيرزميني استفاده شود خطر بالابودن نيترات در آب وجود ندارد و اين مسئله براي مناطقي از جنوب تهران مانند يافت آ‌باد و مسگر آباد مطرح است.وي افزود: البته تداخل فاضلاب با آب چاه‌ها با توجه به تصفيه آب و كلرزني آن در تصفيه خانه امكان آلودگي ميكروبي ندارد اما به هر حال ممكن است به علت تركيدگي لوله و فرسوده و قديمي بودن شبكه آبرساني تهراني در جاهايي نيز تداخل فاضلاب با آب شرب وجود داشته باشد كه بايد به دقت بررسي شود و نمي‌توان با قاطعيت اين مسئله را رد كرد.محسني بندپي گفت: قديمي بودن شبكه آب رساني تهران موجب شده كه حدود 30 درصد آب تصفيه شده به همين علت هدر برود البته چون علاوه بر كلرزني و گندزدايي در تصفيه خانه مقدار كلر باقيمانده در آب شرب تهران ( 3 دهم ميلي گرم در ليتر) وجود دارد احتمالاً آلودگي‌هاي ميكروبي كه بر اثر نشت احتمالي فاضلاب با آب شرب در جاهايي ممكن است رخ دهد دوباره گندزدايي مي‌شود و از بين مي‌رود و از نظر آلودگي ميكروبي آب تهران نگراني چنداني نداريم.وي افزود: نگراني اصلي از وجود نيترات در آب شرب جنوب تهران است. سازمان بهداشت جهاني حد مجاز نيترات در آب را براي نوزادان شيرخوار 50 ميلي گرم در ليتر اعلام كرده كه در صورت وجود بيش از اين مقدار باعث بروز بيماري مت هموگلوبينا در نوزادان مي‌شود كه نوعي انسداد در انتقال اكسيژن به بافت‌هاي بدن است كه حالت خفگي ايجاد مي‌كند.محسني بندپي گفت: نيترات بيش از حد مجاز 50 ميلي گرم در ليتر در حد اعلام شده براي آب تهران براي بزرگسالان مشكلي ايجاد نمي‌كند حتي اگر مادران شيرده از اين آب بخورند و نوزاد از شير مادر تغذيه كند مشكلي به وجود نمي‌آيد اما اگر از اين آب براي شيرخشك يا هر نوع غذاي نوزاد استفاده شود خطر خفگي نوزادان زير 6 ماه وجود دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی